Dokument årsstämman

Årsstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum måndag den 26 april 2021

Dokument årsstämman 2021 för nedladdning

Formulär för anmälan och förhandsröstning

Frågor till stämman och svar

Kallelse årsstämma 2021
Styrelsens yttrande enligt Aktiebolagslagen 19 kap 22§  mars 2021
Valberedningens motiverande yttrande mars 2021
Förslag om införande av LTI-program 2021-2022
Ersättningsrapport

Fullmakt blankett

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

 

_____________

Äldre dokument

Årsstämman 2020

Formulär för anmälan och förhandsröstning

Pressmeddelande: Nedermans valberedning drar tillbaka förslaget att höja arvodena till styrelse, revisionsutskott och  ersättningsutskott

Kallelse årsstämma 2020
Dagordning
Styrelsens yttrande enligt Aktiebolagslagen 19 kap 22§  mars 2020
Valberedningens motiverande yttrande mars 2020
Styrelsens redovisning ersättningsutskottets utvärdering 2020
Förslag riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
Fullmakt blankett

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2019

Kallelse årsstämma 2019
Dagordning
Styrelsens yttrande enligt Aktiebolagslagen 18 kap 4§ mars 2019
Styrelsens yttrande enligt Aktiebolagslagen 19 kap 22§  mars 2019
Valberedningens motiverande yttrande mars 2019
Styrelsens redovisning ersättningsutskottets utvärdering 2019
Förslag riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
Förslag om införande av LTI-program 2019-2020
Fullmakt blankett

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare