The Clean Air Company

Nederman Holding AB:s årsstämma - uppdaterat förslag från valberedningen

Nedermans valberedning drar tillbaka förslaget att höja arvodena till styrelse, revisionsutskott och  ersättningsutskott

Med hänsyn till den osäkerheten till följd av Covid-19 har Nederman Holding AB:s valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget om att årsstämman i Nederman Holding AB den 27 april 2020 beslutar om en höjning av styrelsearvodena (punkt 11 på dagordningen). Vidare  drar valberedning tillbaka förslagen att höja arvodena till revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

I stället föreslår valberedningen att arvodena till styrelse, revisionsutskott och  ersättningsutskott förblir oförändrade från 2019. Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade.

För att minimera risker gällande Covid-19 uppmuntrar vi återigen aktieägare särskilt de i högriskgrupper, att inte närvara vid årsstämman personligen utan att istället rösta via ombud.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Sven Kristensson, CEO                                            Matthew Cusick, CFO
Tel: +46 42 18 87 00                                          Tel +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]  e-mail: [email protected]

 

     
   

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.
    
Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2300 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. 
Organisationsnummer 556576-4205

 

Pressmeddelande (PDF)