Hållbarhet är vår affär, och sättet vi gör affärer

Hållbarhet är vår affär, och sättet vi gör affärer

Som den världsledande globala partnern inom industriell luftfiltrering är vi i en position att ha en positiv inverkan. Baserat på FNs Globala Mål för Hållbar utveckling, baserade på FN:s mål för hållbar utveckling, EU:s hållbarhetsrapporteringsdirektiv (CSRD) i kombination med Nedermans gedigna affärskunskap har vi strukturerat Nederman Group Sustainability Plan utifrån fyra fokusområden:

 

 

Vårt bidrag till globala behov och krav 

Vi har anslutit oss till Science Based Targets initiative och är medlemmar av UN Global Compact. Nederman stödjer och arbetar aktivt för en mer hållbar utveckling och för att efterleva internationella regler och riktlinjer. Nederman har sedan flera år tillbaka rapporterat i enlighet med Global Reporting Initiative och är väl förberedd inför EU:s hållbarhetsrapporteringsdirektiv (CSRD).

Nederman Holding och tillverkningssiterna inom Nedermangruppen är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och vi redovisar transparent till flertalet hållbarhetsstandarder såsom and Ecovadis, SAQ, Nasdaq mm. Nederman stödjer FNs alla 17 Globala mål för hållbar utveckling, och fokuserar extra på mål nummer 3, 7, 8 och 12.

 

 

 

UN Global Compact   

 

Från ord till handling

Det är våra engagerade medarbetare som gör skillnaden. Vi verkar för en stark och tydlig integrering av hållbarhet i vårt dagliga arbete. Policyer, processer, roller och ansvar utvecklas för att driva positiv förändring. Hållbarhet är en affärsmöjlighet för Nederman. Varje division har definierat sina specifika hållbarhetsaffärsmöjligheter för vart och ett av våra fyra fokusområden, och vi följer regelbundet upp hållbarhetsmålen som en del av våra ordinarie ledningsgranskningar.

Med tydligt fokus, ständiga förbättringar och outtröttliga ansträngningar gör vi en enorm skillnad när det gäller att skydda människor, miljö och produktion.