Finansiell information 2021

Orderingången uppgick till 4 623 Mkr (3 480), motsvarande en valutaneutral tillväxt med 38,9 procent jämfört med föregående år.

Omsättningen uppgick till 4 042 Mkr (3 675), motsvarande en valutaneutral tillväxt med 14,9 procent jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 458,9 Mkr (219,0), vilket gav en rörelsemarginal på 11,4 procent (6,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 431,2 Mkr (295,6), vilket gav en justerad rörelsemarginalen på 10,7 procent (8,0).

Resultat efter skatt uppgick till 305,3 Mkr (110,4).

Resultat per aktie uppgick till 8,70 kr (3,15).