Finansiell information 2017

Omsättning 3 148,5 Mkr (3 107,3), vilket organiskt motsvarar en ökning med 0,1 procent.

Justerat rörelseresultat 285,8 Mkr (250,3). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (8,1).

Rörelseresultat 278,1 Mkr (250,3), vilket gav en rörelsemarginal på 8,8 procent (8,1).

Resultat efter skatt 186,3 Mkr (172,1).

Resultat per aktie var 15,93 kr (14,72).

Styrelsen föreslår utdelning på 6,00 kr (5,50) per aktie.

 

Utveckling per kvartal

Kvartal 1. God försäljningsutveckling. Stark utveckling av service i USA. God utveckling på flertalet marknader i EMEA. Fortsatt svag utveckling i Kina.

Kvartal 2. Orderingången stärktes organiskt med 13,6 procent. God ordertillväxt i USA. Ett flertal större order bokade i EMEA. Bra utveckling av basaffären i Kina.

Kvartal 3. God orderingång, förbättrad lönsamhet och ett starkt och stabilt kassaflöde. Fortsatt positiv utveckling i Kanada. Digitala försäljningskanaler allt viktigare för EMEA. Stark utveckling i Kina.

Kvartal 4. Omsättningen ökade organiskt med 4,9 procent. Stärkt lönsamhet i Americas. Fortsatt god tillväxt i Tyskland och Storbritannien. Mycket stark orderingång i Kina. Förvärv av norska NEO Monitors, en global pionjär inom laserbaserade lösningar för mätning av gaser och damm i alla typer av industrier.