Finansiell information 2020

Orderingången uppgick till 3 480 Mkr (4 168), motsvarande en valutaneutral minskning med 13,7 procent jämfört med föregående år.

Omsättningen uppgick till 3 675 Mkr (4 308), motsvarande en valutaneutral minskning med 11,8 procent jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 219,0 Mkr (343,2), vilket gav en rörelsemarginal på 6,0 procent (8,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 295,6 Mkr (349,1), vilket gav en justerad rörelsemarginalen på 8.0 procent (8,1).

Resultat efter skatt uppgick till 110,4 Mkr (225,8).

Resultat per aktie uppgick till 3,15 kr (6,43).

Styrelsen nuvarande förslag är att ingen utdelning lämnas, men ytterligare ett uttalande avseende utdelningar kommer att göras senast i Q3-rapporten den 22 oktober 2021.