Finansiell information 2019

Orderingången uppgick till 4 168,4 Mkr (3 479,5), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 15,2procent jämfört med föregående år.

Omsättningen uppgick till 4 307,7 Mkr (3 553,9), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 16,6 procent jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 343,2 Mkr (305,7), vilket gav en rörelsemarginal på 8,0 procent (8,6).

Justerat rörelseresultat uppgick till 349,1 Mkr (318,9), vilket gav en justerad rörelsemarginalen på 8.1 procent (9,0).

Resultat efter skatt uppgick till 225,8 Mkr (202,8).

Resultat per aktie uppgick till 6,43 kr (5,78).

Styrelsen föreslår utdelning på 2,50 kr (2,30) per aktie.

 

Utveckling per kvartal

Kvartal 1. Årets första kvartal var ett stabilt kvartal för Nederman. Orderingången i kvartalet växte till 1 019,0 Mkr (781,7), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,9 procent. Även omsättningen utvecklades positivt i kvartalet och uppgick till 1 036,4 Mkr (785,8), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 24,4 procent. 

Kvartal 2. Årets andra kvartal var ett bra kvartal för Nederman som helhet. Orderingången i kvartalet växte till 1 044,1 Mkr (912,1), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 10,3 procent. Även omsättningen utvecklades positivt i kvartalet och uppgick till 1 096,2 Mkr (863,9), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,2 procent.

Kvartal 3. Nederman hade en bra utveckling under årets tredje kvartal. Totalt uppgick orderingången till 964,6 Mkr (817,9), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 10,0 procent. Omsättningen uppgick till 1 088,6 Mkr (835,2), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,4 procent.

Kvartal 4. Nederman hade en bra utveckling under årets fjärde kvartal. Totalt uppgick orderingången till 1 140,7 Mkr (967,8), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 18,1 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 11,4 procent. Omsättningen uppgick till
1 086,5 Mkr (1 069,0), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 1,8 procent.