Årsstämma

Årsstämma i Nederman Holding AB (publ) äger rum måndag den 26 april 2021

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet skall kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 10 mars 2021 genom att skicka e-post till [email protected] eller brev till "Årsstämma", Nederman Holding AB, Box 602, 251 06 Helsingborg.

 

Protokoll från tidigare år: 

Protokoll årsstämman 2020 ex bilaga 1 Röstlängd

Protokoll årsstämman 2019 ex bilaga 1 Röstlängd

Protokoll årsstämman 2018
Protokoll årsstämman 2017
Protokoll årsstämman 2016
Protokoll årsstämman 2015
Protokoll årsstämman 2014
Protokoll årsstämman 2013
Protokoll årsstämman 2012
Protokoll årsstämman 2011

För övriga dokument till årsstämman se svart spot till höger.