Årsstämma

Årsstämma i Nederman Holding AB (publ) äger rum måndag den 27 april 2020 kl 17:00 på Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, i Helsingborg.

 

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet skall kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senaste 9 mars 2020 genom att skicka e-post till stamma@nedermangroup.com eller brev till "Årsstämma", Nederman Holding AB, Box 602, 251 06 Helsingborg.

---

Protokoll årsstämman 2019 ex bilaga 1 Röstlängd

För övriga dokument till årsstämman se svart spot till höger.

---- 

Protokoll från tidigare år: 

Protokoll årsstämman 2018
Protokoll årsstämman 2017
Protokoll årsstämman 2016
Protokoll årsstämman 2015
Protokoll årsstämman 2014
Protokoll årsstämman 2013
Protokoll årsstämman 2012
Protokoll årsstämman 2011

Test