Circularity

Vi fokuserar på cirkularitet i våra produkter, vår service och våra lösningar.

Utvinning och överdriven användning av begränsade naturresurser kan innebära en risk för företag, natur och människoliv. Därför måste vi säkerställa ett mer hållbart sätt att hantera resurser. Vi på Nederman strävar efter ett kontinuerligt fokus på cirkularitet i vår värdekedja. Vi strävar efter att frikoppla vår konsumtion av naturresurser från vår tillväxt. Detta kräver ett kontinuerligt fokus på att "göra mer av mindre" och förlänga livslängden på både produkter och material.
 
Vi ska öka andelen återvunnet material i våra produkter och fortsätta leverera högkvalitativa och resurseffektiva lösningar. Vi kommer att arbeta för att våra produkter ska kunna underhållas, uppdateras och återanvändas – och att så mycket som möjligt kan tas om hand och återvinnas vid slutet av deras livslängd.

Våra åtaganden

Förbättra resurseffektiviteten genom att:

  • Göra mer av mindre
  • Förlänga livslängden på våra produkter
  • Använda mer återvunna material

Huvudsakligt hållbarhetsmål inom fokusområdet ”Circularity”

År 2030, kommer minst 50% av våra totala inköpsvolym av stål, aluminium och polyester filterpåsar från återvunna källor 

 

2022 utgjorde stål, aluminium och polyester filterpåsar 64 % av Nedermans klimatpåverkan från köpta varor och tjänster. Källa: Svenska Miljöinstitutets (IVL) klimatkartläggning av Nedermans värdekedja, 2023 

Ett exempel på hur vi bidrar till våra kunders hållbarhetsarbete: Återanvändningsbara rörsystem tillverkade med återvunnet stål  

Nordfab QF Ducts kan demonteras och återanvändas, vilket är en väsentlig funktion som stödjer cirkulariteten hos våra lösningar. Dessutom kommer nästan 50% av det stål som köps för att tillverka Nordfabs amerikanska rörsystem från återvunna källor.