Våra värderingar

Våra värderingar, vad vi står för och vad vi tror på är avgörande för vår framgång.

Hållbara kundrelationer

 • Vi fokuserar på våra kunders behov
 • Vi brinner för att utveckla lösningar som tillför värde
 • Vi håller våra löften och åtaganden
 • Vi vet att det krävs lönsamhet och hållbarhet för att kunna driva vår framtida tillväxt och förbli en pålitlig partner

Respekt för miljön och varandra

 • Vi tror att omsorg för planeten är en skyldighet som ger unika affärsmöjligheter
 • Vi arbetar mot diskriminering och behandlar varandra på det sätt som vi själva vill bli behandlade
 • Vi respekterar varandras åsikter och uppmuntrar varandra att uttrycka tankar och idéer
 • Vi gör vårt bästa för att skapa balans mellan arbete och familjeliv och hjälpa andra att göra detsamma

Mod och handlingskraft

 • Vi främjar öppen och ärlig kommunikation
 • Vi tar initiativ och ansvar
 • Vi uppmuntrar nytänkande som löser problem och leder till förbättringar
 • Vi välkomnar och driver förändring