Detta är Nederman

Vårt uppdrag:

Vi formar framtiden för ren luft

Vårt löfte: 

Vi skyddar människor, miljö och produktion från skadliga effekter av industriella processer

Våra värderingar: 

Hållbara kundrelationer Respekt för miljön och varandra Mod att agera

Ett svenskt miljöteknikföretag

Redan för mer än 80 år sedan var Nederman en pionjär inom arbetsmiljö och ren luft. Viljan att ta oss an industrins miljöutmaningar med innovativa lösningar och kostnadseffektiv produktion har lett till kontinuerlig expansion och en världsledande position inom industriell luftrening. Idag går expansion och värdeskapande via digitalisering och tjänstefiering och vi ligger fortfarande längst fram i utvecklingen. 
Vi skyddar människor, miljö och produktion från skadliga effekter av industriella processer.
På så sätt bidrar vi till att skapa säkra arbetsplatser, effektiv produktion och betydande miljövinster. 
Det är så Nederman som miljöteknikbolag och global ledare skapar värde och tillväxt – för våra kunder, för våra medarbetare och för våra ägare.

En strategi för ren luft och lönsam tillväxt

Dålig luft är en av de vanligaste orsakerna till förtida dödsfall världen över, och industrin är en av de största utsläppskällorna. Samtidigt är industrin drivande bakom flera initiativ för att förbättra situationen. Och som även bidrar till att spara energi, öka återvinningen och effektivisera produktionen.

Ett vasst, grönt och högteknologiskt affärskoncept

Vårt affärskoncept bygger på att erbjuda produkter och lösningar som förenar behovet av ren luft för att skydda människors hälsa med industrins ökade krav på effektivisering och produktivitet.
Nederman, med rötterna i Sverige, är en ledande aktör på världsmarknaden. Vi bidrar dagligen till utvecklingen av ett bättre samhälle genom att erbjuda produkter, lösningar och olika typer av tjänster som skyddar den industriella produktionsprocessen och de människor som deltar i eller berörs av den. Med 80 års erfarenhet av kontinuerlig produkt- och tjänsteutveckling bidrar vi aktivt till transformeringen mot ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. 
Idag är Nederman representerat på alla större industrimarknader. Det växande behovet av effektivare industriproduktion och minskade utsläpp gör oss alltmer relevanta. Kontinuerlig produktutveckling, där vi utnyttjar den digitala utvecklingen maximalt, i kombination med löpande förvärv, gör att vi idag står starkare och närmare våra kunder än någonsin tidigare. Stark försäljning, stabila finanser, produktutveckling och kostnadseffektiv produktion ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder optimerad industriell luftrening och en framtidssäkrad produktion med ökad lönsamhet. Och ett ökat värde för våra aktieägare.

Läs mer om vår strategi Advance & Connect

Läs mer om Nederman, vår senaste utveckling och resultat i Årsredovisning och Kvartalsrapporter