Nyheter

2019-01-24
Nederman 75 år - Från pionjär till världsledare inom arbetsmiljö och luftrening

Ren luft. Så enkelt kan man beskriva Nedermans löfte till sina kunder. Med den affärsidén i grunden har det Helsingborgs-baserade miljöteknikbolaget utvecklats från lokal verkstad till ett världsledande företag inom en av de mest aktuella branscherna; hållbar industriproduktion. I dagarna firar Nederman 75 år.

2017-05-17
Nederman firar 10 år som börsnoterat bolag

Nederman-aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 16 maj 2007. Sedan januari 2014 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

2016-02-03
Nederman introducerar produkter för hantering av oljedimma

Nederman introducerar ett nytt sortiment produkter för effektiv hantering av oljedimma. Produkterna baseras på den patentsökta FibreDrain™ tekniken, som utvecklats speciellt för kontinuerlig drift.

2015-11-05
Nederman förvärvar bolag med ledande kompetens inom system för separering, transport och hantering av metallspån och system för hantering av aska

Nederman har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i National Conveyor Company Inc. (NCC), som är verksamt inom produkter och system för separering, transport och hantering av metallspån och system för hantering av aska och kalk.

2015-10-29
Nederman utökar sitt produktutbud – introducerar sin mest flexibla stoftavskiljare någonsin

För att säkerställa att det finns en perfekt produkt för alla typer av industriella tillverkningsprocesser som genererar stoft, rök eller ångor, introducerar Nederman sin L-serie bestående av modulära och fullt konfigurerbara stoftavskiljare.

2015-09-01
Nederman förvärvar bolag med ledande kompetens inom industriell process- och luftbehandling

Nederman har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Filtac AB som är verksamt inom process- och luftbehandling mot industriella applikationer.