The Clean Air Company

Webinar Grönt uppvaknande

Tisdag den 25:e maj arrangerar vi ett webinar tillsammans med Dagens Industri. Fokus för webbinariet är digitalisering and gröna investeringar där Sverige har fantastiska möjligheter att bli marknadsledande i den gröna industrivågen.

Nedermans VD Sven Kristensson kommer att inleda med att prata om framtiden för miljöteknik-industrin, följd av andra inspirerande ledare inom näringsliv och politik. 

Anmäl er på Hem - Grönt uppvaknande 2021 (bonniernewsevents.se)