Regulatoriska pressmeddelanden

2020-03-20
Nedermans styrelse drar tillbaka förslaget om utdelning på grund av osäkerheter på marknaden

Vid styrelsemötet den 20 mars, 2020, beslutade Nedermans styrelse att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget om 2,50 SEK per aktie och att istället föreslå att ingen utdelning lämnas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9