Nederman co-workers sustainability

Co-Workers

Vi bidrar till goda arbetsvillkor för människor i hela vår värdekedja

Arbete utgör en väsentlig del av många människors liv. Därför är arbetsvillkor och en god och säker arbetsmiljö viktigt, inte minst för att förebygga olyckor, arbetsrelaterad ohälsa och andra hälsoproblem. 
 
Vi arbetar för att driva positive förändring för medarbetare inom Nederman, hos våra kunder och våra leverantörer, alltid med stöd för mänskliga rättigheter.

Våra åtaganden

Förbättra arbetsförhållanden för medarbetare hos:

  • Våra kunder
  • Vår egen arbetskraft
  • Våra leverantörer

Huvudsakligt hållbarhetsmål inom fokusområdet ”Co-workers”

Alla våra leverantörer har signerat vår “Supplier Code of Conduct”

 

År 2023, signerade 87% av våra leverantörer vår “Supplier Code of Conduct”

Ett exempel på hur vi bidrar till våra kunders hållbarhetsarbete: Riskeliminering av brännbart damm  

Industrier som ägnar sig åt avancerad tillverkningsteknik står inför inneboende risker kopplade till brännbart damm. För att förstå dessa potentiella faror och deras katastrofala konsekvenser erbjuder vi ett team av branschledande specialister inom övervakning och hantering utav arbetsplatser som är utsatta för risker kopplat till brännbart damm.