Climate at Nederman

Climate

Vi ska bli en klimatneutral verksamhet och hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan

Som ett ledande miljöteknikföretag och en del av industrisektorn känner vi vårt ansvar att bidra till klimatet på vår planet. Nederman Group är fast besluten att nå klimatnetto-noll år 2050, enligt FN:s Parisavtal. För att hjälpa oss att nå dit har vi anslutit oss till the Science Based Targets initiative.
 
Vi söker ständigt sätt att minska klimatpåverkan från vår värdekedja. Våra produkter, tjänster och lösningar är utformade för att minska våra kunders negativa klimatpåverkan på planeten. Vi kommer att fortsätta fokusera på att utveckla och implementera lösningar som stödjer omvandlingen till ett samhälle med låga växthusgasutsläpp.

Våra åtaganden

Vi ska minska den absoluta klimatpåverkan från:

  • Våra produkters användningsfas
  • Våra material
  • Vår egna verksamhet 

Huvudsakligt hållbarhetsmål inom fokusområdet ”Climate”

År 2030, har vi minskat den absoluta klimatpåverkan från våra produkters användningsfas med 25 %* jämfört med år 2022
* Inväntar validering av Science Based Targets initiative 

Caption: Källa: Svenska Miljöinstitutets (IVL) klimatkartläggning av Nedermans värdekedja

Ett exempel på hur vi bidrar till våra kunders hållbarhetsarbete: Energieffektiva fläktar för en mer hållbar textilproduktion  

Med tanke på att industrisektorn står för cirka 24 procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser är energibesparingar inom textilindustrin mycket relevanta. Under 2023 introducerade Process Technology-divisionen och Luwa sin nya axialfläkt med kolfiberblad för textilfabriker. Kolfiberblad är kända för sin låga vikt men också höga hållfasthet, vilket ger optimal prestanda i ett luftfiltreringssystem. Följaktligen hjälper den nya fläkten till att maximera effektiviteten av textiltillverkning över hela världen och ger en hälsosammare arbetsmiljö samtidigt som den minskar utsläppen av växthusgaser.