Stabil strategi för lönsam tillväxt

Vårt uppdrag är att med unikt kunnande inom applikationer, produkter och system bidra till effektiv produktion, bättre miljö och säkrare arbetsplatser.

Strategiska prioriteringar

För att realisera de finansiella målen arbetar Nederman med fyra prioriterade områden:

  1. Expansion av verksamheten genom nya kund- och marknadssegment
  2. Utvecklade positioner i värdekedjan genom effektiviserad distribution och ökad andel eftermarknad i den totala försäljningen
  3. Geografisk expansion på tillväxtmarknader som Kina, Turkiet och Brasilien, men också på andra marknader med gynnsam industriell utveckling
  4. Utveckling av nya produkter, lösningar och helhetskoncept