Strategi - Advance & Connect

Vårt affärskoncept bygger på att erbjuda produkter och lösningar som förenar behovet av ren luft för att skydda människors hälsa med industrins ökade krav på effektivisering och produktivitet. Advance & Connect handlar om att optimera vår kärnverksamhet och kombinera den med nya möjligheter och tekniker som gör att vi kan ta nästa steg i att forma framtiden för ren luft.

Nederman har utvecklats från ett utpräglat produktbaserat verkstadsbolag till ett lösningsbaserat miljöteknikföretag. Strategin fokuserar på fem områden i syfte att uppnå globalt marknadsledarskap. Genom optimering och utveckling av våra styrkor, där vi integrerar digital teknik och nya möjligheter med vårt befintliga produktutbud, kan vi stärka vår kärnverksamhet och öka marknadsandelarna och fortsätta vår tillväxt. Vi nyttjar befintlig kompetens och vårt erbjudande till att expandera i nya marknader, utveckla nya helhetslösningar och stärka vårt serviceerbjudande i linje med vår vision Clean Air as a Service.

Historien bakom Advance & Connect

Idag är det globala behovet av att aktivt bidra till en effektivare produktion och minskade utsläpp mer relevant än någonsin. På Nederman kan vi bidra genom att utveckla produkter, lösningar och tjänster som skyddar människor, miljö och produktion. Det är en del av vårt uppdrag att forma framtiden för ren luft.

I mer än 80 år har vi legat i framkant inom modern luftfiltrering och med att leverera banbrytande industriella komponenter av högsta kvalitet. Samtidigt som vi fortsätter att stärka och utveckla kärnan i vår verksamhet möjliggör ny teknik och utveckling att vi också kan utforska nya områden och lösningar.

På så sätt kan vi dra nytta av våra tidigare investeringar inom digitalisering och automatisering. Genom att kombinera vårt befintliga utbud av produkter med de allra senaste digitala innovationerna kommer vi att kunna leverera "Clean Air as a Service" - ett resultatbaserat erbjudande som ger en helhetslösning för våra kunder över hela världen.

Det är så vi går framåt i vårt uppdrag att forma framtiden för ren luft. Det är så vi håller vårt löfte att skydda människor, planet och produktion.

Advance & Connect-strategin

Advance & Connect kretsar kring att optimera vår kärnverksamhet och att kombinera den med nya möjligheter och tekniker som gör att vi kan ta nästa steg i att forma framtiden för ren luft.

Advance handlar om att utnyttja den fulla potentialen på våra nuvarande marknader. Genom att fortsätta optimera och utveckla våra nuvarande styrkor kan vi växa från själva kärnan i vilka vi är och vad vi gör, samtidigt som vi får ett starkare fotfäste på de marknader vi känner till.

Connect innebär att integrera nya möjligheter och digital teknik med vårt nuvarande produktutbud. Det här möjliggör att vi kan vi utvidga vår kärnverksamhet, utforska nya marknader och erbjuda helhetslösningar till våra kunder genom att leverera "Clean Air as a Service".

Läs mer om vår senaste utveckling och resultat i Årsredovisning och Kvartalsrapporter