Clean Air

Vi förbättrar luftkvaliteten för att skydda människor, miljö och produktion

Dålig luftkvalitet är en global hälsofråga. Det påverkar 99 procent av jordens invånare och orsakar minst sju miljoner förtida dödsfall varje år. Mot denna bakgrund har WHO skärpt sina riktlinjer för begränsning av luftföroreningar: en avgörande utmaning för industrier världen över. Vi är dedikerade till att bekämpa luftföroreningar. Vårt mål är att forma framtiden för ren luft, och för att uppnå det krävs kunskap, engagemang och handling

Våra åtaganden

Vi formar framtiden för ren luft genom att:

  • Ständigt förbättra våra produkter, tjänster och lösningar för att ytterligare minska luftföroreningar
  • Bejaka striktare luftkvalitetskrav
  • Dela med oss av vår clean air expertis

Huvudsakligt hållbarhetsmål inom fokusområdet ”Clean air”

Säkra att mer än 90 % av vår omsättning kommer från intelligenta produktinnovationer, tjänster och lösningar som renar luft, mäter luftföroreningar och optimerar dessa processer för att minska kundernas energi- och resursanvändning.

Visste du att 91 % av vår omsättning 2023 kom från lösningar för ren luft enligt definitionen i vårt mål?

Ett exempel på hur vi bidrar till våra kunders hållbarhetsarbete: Luftrening utav cancerogen kiseldioxid

I nära samarbete med en av våra kunder som tillverkar järnprodukter renade vi luften från cancerogen kiseldioxid. Genom att utföra en detaljerad arbetsplatsövervakning, där arbetarna bar mätanordningar, tog vi reda på var och hur mycket varje arbetare exponerades. Utifrån resultatet kunde vi skapa en skräddarsydd lösning för ren luft och en mer säker och hälsosam arbetsplats.