Medarbetare

Engagerade medarbetare skapar stora värden!

Det är företagets anställda som står för den stora kompentens inom miljöteknikområdet som företaget besitter, och det är de anställda som bär upp företagets värden. Nederman arbetar därför kontinuerligt med att mäta hur de anställda ser på företaget och hur engagerade de är. Samtidigt strävar Nederman efter att erbjuda attraktiva, säkra och hälsosamma arbetsmiljöer för alla anställda och skapa ett klimat som gör att medarbetare känner ett starkt engagemang och vill utvecklas tillsammans med företaget.

Läs mer om Karriär på Nederman