Aktieägartjänst

Prenumerera på Nedermans rapporter.

Nedermans aktieägare med ett svenskt personnummer eller organisationsnummer kan prenumerera på finansiell information via aktieägarinformation.

Här kan du ladda ner samtliga Nederman rapporter alternativt logga in på Nedermans sektion hos Strömbergs för att beställa en tryckt årsredovisning.