Styrelse

Johan Hjertonsson (1968)

Civilekonom
Svensk medborgare
Styrelseordförande sedan 2019. Invald 2018.
Ledamot ersättningsutskottet.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Swegon Group AB och Sweco AB.
Tidigare väsentliga uppdrag: VD och koncernchef för AB Fagerhult.
Aktieinnehav: Äger 5 000 aktier i Nederman.
Beroende: Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Gunilla Fransson Gunilla Fransson (1960)

Civilingenjör och Tekn.lic.
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2016.
Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande och delägare i Novare Peritos.
Styrelseledamot Eltel AB, NetInsight AB, Enea AB, Trelleborg AB, Permobil AB, ProOpti AB.
Tidigare väsentliga uppdrag: Olika chefspositioner inom Saab AB och Ericsson AB.
Aktieinnehav: Äger 800 aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.

 Ylva op den Velde Hammargren (1966)

Bergsingenjör
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2011.
Ledamot revisionsutskottet.
Nuvarande uppdrag: Business transformation and CRM Manager, Industrial Sales, AB SKF
Styrelseledamot i Styrelsen för Södra sedan 2017
Tidigare väsentliga uppdrag:
Aktieinnehav: Äger inga aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.

 Sven Kristensson (1962)

Flygvapnet. Linköpings universitet.
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2008.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef för Nederman Holding AB.
Styrelseordförande i BK Pac AB, Diedenporten AB, Scanbur A/S och Kristensson Holding AB.
Vice styrelseordförande i Dr P Håkonssons stiftelse.
Styrelseledamot i Swegon AB.
Tidigare väsentliga uppdrag: Flertal positioner inom bland annat medicinteknik (Getinge AB, koncernledning) och förpackningar (AB Åkerlund & Rausing, koncernledning).
Aktieinnehav: Äger 332 158 aktier i Nederman.
Beroende: Beroende i förhållande till bolaget.

Johan Menckel Johan Menckel (1971)

Civilingenjör
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2016.
Ledamot ersättningsutskottet.
Nuvarande uppdrag: CEO, Gränges AB.
Styrelseledamot i Saab AB.
Medlem i styrkommittén för World Materials Forum.
Tidigare väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Handelskammaren i Kina. VD för Sapa Heat Transfer. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai.
Aktieinnehav: äger 4000 aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.

Sam Strömerstén (1955)

Civilingenjör Maskinteknik LTH80
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2019.
Ledamot revisionsutskottet.
Nuvarande uppdrag: CEO & President Sidel
Tidigare väsentliga uppdrag: EVP Supply Chain, Tetra Pak, EVP Processing Systems, Tetra Pak
Aktieinnehav: äger inga aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.