Styrelse

 Jan Svensson (1956)

Styrelseordförande
Invald 2008
Ordförande sedan 2008

 • Verkställande direktör och styrelseledamot i Investment AB Latour
 • Styrelseordförande i AB Fagerhult, Tomra Systems ASA samt Troax Group AB
 • Styrelseledamot i Alimak Group, ASSA ABLOY och Loomis AB 
 • Äger 15 000 aktier i Nederman 

Johan Hjertonsson (1968)

Stämmovald ledamot
Invald 2018

 • Verkställande direktör och koncernchef i AB Fagerhult
 • Styrelseledamot i AB Fagerhult, Nord-Lock International AB och Sweco AB
 • Äger inga aktier i Nederman

Gunilla FranssonGunilla Fransson (1960)

Stämmovald ledamot
Invald 2016

 • Styrelseordförande och delägare i Novare Peritos
 • Styrelseledamot i Trelleborg AB, Eltel AB, Enea AB och NetInsight AB samt
  i icke-noterade bolagen Permobil och ProOpti AB
 • Äger inga aktier i Nederman

 Ylva op den Velde Hammargren (1966)
Stämmovald ledamot
Invald 2011

 • Business Transformation and CRM Manager, Industrial Sales, AB SKF
 • Äger inga aktier i Nederman

 Sven Kristensson (1962)

Verkställande direktör och stämmovald ledamot
Invald 2008

 • Verkställande direktör och koncernchef för Nederman Holding AB
 • Styrelseordförande i BK PAC AB, Diedenporten AB, Scanbur A/S och Kristensson Holding AB
 • Vice styrelseordförande i Dr P Håkanssons Stiftelse
 • Styrelseledamot i Swegon AB
 • Äger 330 288 aktier i Nederman

Johan Menckel Johan Menckel (1971)
Stämmovald ledamot
Invald 2016

 • CEO, Gränges AB
 • Styrelseledamot i Svenska Postkodföreningen AB
 • Äger inga aktier i Nederman