Styrelse

JohanMerckel_Nederman

Johan Menckel (1971)

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan
Nationalitet: Svensk
Befattning: Ledamot, ordförande
Invalsår: 2016, ordförande 2022
Utskott: Ordförande i ersättningsutskottet
Sysselsättning: CIO Investment AB Latour
Nuvarande uppdrag*:Ordförande: Bemsiq AB, Nord-Lock International AB samt Swegon Group AB. / Ledamot: CTEK AB, Latour Industries AB, SAAB AB samt Securitas AB / Övriga väsentliga uppdrag: Medlem i styrkommittén för World Materials Forum
Tidigare väsentliga uppdrag: VD och koncernchef Gränges AB samt VD för Sapa Heat Transfer och VD för Sapa Heat Transfer Shanghai. Styrelseledamot i Svenska Handelskammaren i Kina. Managementkonsult Accenture och grundare av addnature.com
Aktieinnehav: 4 000 aktier
Beroende: Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare

 

* ex. suppleantskap

Anders Borg

Anders Borg (1968)

Utbildning: Studier vid Uppsala universitet i statsvetenskap, ekonomisk historia och filosofi samt studier, inkl. forskar-utbildning, i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Nationalitet: Svensk
Befattning: Ledamot
Invalsår: 2023
Utskott: Ordförande i revisionsutskottet
Sysselsättning: Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller ordförande
Nuvarande uppdrag*: Ordförande: Checkin.com Group AB, DanAds International AB, Selhall Fastigheter AB samt Sehlhall Holding AB / Ledamot: Anders Borg Investment AB, LKAB, Rud Pedersen Public Affairs Company AB, Stena International SARL samt Viaplay Group AB / Övriga väsentliga uppdrag: Senior rådgivare Amundi, East Capital, Kinnevik Investment samt Nordic Capital
Tidigare väsentliga uppdrag: Finansminister i Sverige 2006-2014, styrelseledamot inom bl.a. telekom, fintech, internationella organisationer och offentliga myndigheter. Tidigare bl.a. Sveriges Riksbank, Citigroup, ABN Amro, SEB och World Economic Forum
Aktieinnehav: 1 834 aktier
Beroende: Oberoende

 

* ex. suppleantskap

Gunilla Fransson Nederman

Gunilla Fransson (1960)

Utbildning: Civilingenjör och Tekn. lic. Kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan
Nationalitet: Svensk
Befattning: Ledamot Invalsår: 2016
Utskott: Ledamot i ersättningsutskottet
Sysselsättning: Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller ordförande
Nuvarande uppdrag*: Ordförande: NetInsight AB / Ledamot: Eltel AB, Dunkers-stiftelserna, Securitas AB samt Trelleborg AB
Tidigare väsentliga uppdrag: Olika chefspositioner inom Saab AB och Ericsson AB
Aktieinnehav: 800 aktier
Beroende: Oberoende

 

* ex. suppleantskap

Ylva op den Velde Hammargren Nederman

Ylva op den Velde Hammargren (1966)

Utbildning: Civilingenjör Materialteknik, Kungliga Tekniska Högskolan
Nationalitet: Svensk
Befattning: Ledamot
Invalsår: 2011
Utskott: Ledamot i revisionsutskottet
Sysselsättning: Manager Technology Development AB SKF
Nuvarande uppdrag*: Olika chefspositioner inom SKF
Tidigare väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Södra
Aktieinnehav: Äger inga aktier i Nederman
Beroende: Oberoende

 

* ex. suppleantskap

Sven Kristensson

Sven Kristensson (1962)

Utbildning: Flygvapnet. Linköpings universitet
Nationalitet: Svensk
Befattning: Ledamot
Invalsår: 2008
Sysselsättning: Verkställande direktör och koncernchef för Nederman Holding AB
Nuvarande uppdrag*: Ordförande: BK Pac AB, Dieden-ekodoor AB, Kristensson Holding AB samt Novotek AB / Ledamot: Brohov AB, Swegon Group AB samt Sydsvenska Industri- och Handels-kammarens Service AB / Övriga väsentliga uppdrag: Ledamot och v. ordförande i Dr. P. Håkanssons stiftelser samt ledamot och ordförande i Stiftelsen skandinaviska policyinstitutet
Tidigare väsentliga uppdrag: Flertalet positioner inom bl.a. medicinteknik (Getinge AB, koncernledning) och förpackning (AB Åkerlund & Rausing, koncernledning)
Aktieinnehav: 336 689 aktier
Beroende: Beroende i förhållande till bolaget

 

* ex. suppleantskap

Sam Strömerstén

Sam Strömerstén (1955)

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola
Nationalitet: Svensk
Befattning: Ledamot
Invalsår: 2019
Utskott: Ledamot i revisionsutskottet
Sysselsättning: Heltidsarbetande styrelseledamot
Nuvarande uppdrag*: Ledamot: Skurups Elverk AB samt Skurups Energihandel AB / Övriga väsentliga uppdrag: President i Association of the Beverage Machinery Industry
Tidigare väsentliga uppdrag: CEO & President Sidel. EVP Supply Chain, Tetra Pak. EVP Processing Systems, Tetra Pak
Aktieinnehav: 500 aktier
Beroende: Oberoende

 

* ex. suppleantskap