Styrelse

Johan Menckel (1971)

Civilingenjör Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Svensk medborgare
Styrelseordförande sedan 2022. Invald 2016.
Ordförande ersättningsutskottet.
Nuvarande uppdrag: CIO Investment AB Latour.
Styrelseordförande Bemsiq AB samt Nord-Lock International AB
Styrelseledamot i Saab AB samt Securitas.
Medlem i styrkommittén för World Materials Forum.
Tidigare väsentliga uppdrag: VD och koncernchef Gränges AB. Styrelseledamot i Svenska Handelskammaren i Kina. VD för Sapa Heat Transfer. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai.
Managementkonsult Accenture och grundare av addnature.com.
Aktieinnehav: äger 4000 aktier i Nederman.
Beroende: Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Gunilla Fransson (1960)

Civilingenjör och Tekn.lic. Kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2016.
Ledamot ersättningsutskottet.
Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande NetInsight AB.  
Styrelseledamot i Eltel AB, Trelleborg AB, Weibel ScientificA/S, Securitas AB samt Dunkerintressena.
Tidigare väsentliga uppdrag: Olika chefspositioner inom Saab AB och Ericsson AB.
Aktieinnehav: Äger 800 aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.

Sven Kristensson

Sven Kristensson (1962)

Flygvapnet. Linköpings universitet.
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2008.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef för Nederman Holding AB.
Styrelseordförande i BK Pac AB, Diedenporten AB och Kristensson Holding AB.
Vice styrelseordförande i Dr P Håkonssons stiftelser.
Styrelseledamot i Novotek AB samt  Swegon AB.
Tidigare väsentliga uppdrag: Flertal positioner inom bland annat medicinteknik (Getinge AB, koncernledning) och förpackningar (AB Åkerlund & Rausing, koncernledning).
Aktieinnehav: Äger 332 158 aktier i Nederman.
Beroende: Beroende i förhållande till bolaget.

Sam Strömerstén

Sam Strömerstén (1955)

Civilingenjör Maskinteknik LTH80
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2019.
Ledamot revisionsutskottet.
Nuvarande uppdrag:President Association of the Beverage Machinery Industry
Tidigare väsentliga uppdrag: CEO & President Sidel, EVP Supply Chain, Tetra Pak, EVP Processing Systems, Tetra Pak 
Aktieinnehav: äger 500 aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.

Ylva op den Velde Hammargren (1966)

Bergsingenjör
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2011.
Ordförande revisionsutskottet.
Nuvarande uppdrag: Business Line Manager Powertrain and Two-wheeler, Vehicle Aftermarket, AB SKF
Tidigare väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Södra
Aktieinnehav: Äger inga aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.

Anders Borg

Anders Borg (1968)

Studier vid Uppsala universitet i statsvetenskap, ekonomisk historia och filosofi samt studier, inkl forskarutbildning, i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Svensk medborgare
Styrelseledamot sedan 2023. Invald 2023.
Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i DanAds, Checkin Group och Sehlhall fastigheter. 
Styrelseledamot i Stena International, Viaplay Group, LKAB och Rudpedersen Public Affairs. 
Senior rådgivare till Kinnevik Investment, Nordic Capital, East Capital samt Amundi.
Tidigare väsentliga uppdrag: Finansminister i Sverige 2006-2014, styrelseledamot inom bland annat telekom, fintech, internationella organisationer och offentliga myndigheter. Har tidigare arbetat för bland andra Sveriges Riksbank, Citigroup, ABN Amro, SEB och World Economic Forum.
Aktieinnehav: äger inga aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende