Styrelse

Johan Hjertonsson (1968)

Civilekonom
Svensk medborgare
Styrelseordförande sedan 2019. Invald 2018.
Ordförande ersättningsutskottet.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot i Investment AB Latour. 
Styrelseordförande i Alimak Group AB och styrelseledamot i Sweco AB samt Assa Abloy.
Tidigare väsentliga uppdrag: VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB.
Ledande befattningar inom produktutveckling och marknadsföring inom Electrolux-koncernen.
Aktieinnehav: Äger 5 000 aktier i Nederman.
Beroende: Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Gunilla Fransson Gunilla Fransson (1960)

Civilingenjör och Tekn.lic.
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2016.
Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande NetInsight AB.  
Styrelseledamot i Eltel AB, Trelleborg AB, Permobil AB, Weibel ScientificA/S, Nilar AB samt Dunkerintressena.
Tidigare väsentliga uppdrag: Olika chefspositioner inom Saab AB och Ericsson AB.
Aktieinnehav: Äger 800 aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.

 Ylva op den Velde Hammargren (1966)

Bergsingenjör
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2011.
Ordförande revisionsutskottet.
Nuvarande uppdrag: Manager Product Line Management Engine, Vehicle Service Market, AB SKF
Styrelseledamot i Styrelsen för Södra sedan 2017
Tidigare väsentliga uppdrag:
Aktieinnehav: Äger inga aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.

 Sven Kristensson (1962)

Flygvapnet. Linköpings universitet.
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2008.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef för Nederman Holding AB.
Styrelseordförande i BK Pac AB, Diedenporten AB och Kristensson Holding AB.
Vice styrelseordförande i Dr P Håkonssons stiftelser.
Styrelseledamot i Swegon AB.
Tidigare väsentliga uppdrag: Flertal positioner inom bland annat medicinteknik (Getinge AB, koncernledning) och förpackningar (AB Åkerlund & Rausing, koncernledning).
Aktieinnehav: Äger 332 158 aktier i Nederman.
Beroende: Beroende i förhållande till bolaget.

Johan Menckel Johan Menckel (1971)

Civilingenjör Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2016.
Ledamot ersättningsutskottet.
Nuvarande uppdrag: CIO Investment AB Latour.
Styrelseledamot i Saab AB samt Securitas.
Medlem i styrkommittén för World Materials Forum.
Tidigare väsentliga uppdrag: VD och koncernchef Gränges AB. Styrelseledamot i Svenska Handelskammaren i Kina. VD för Sapa Heat Transfer. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai.
Managementkonsult Accenture och grundare av addnature.com.
Aktieinnehav: äger 4000 aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.

Sam Strömerstén (1955)

Civilingenjör Maskinteknik LTH80
Svensk medborgare
Stämmovald ledamot. Invald 2019.
Ledamot revisionsutskottet.
Nuvarande uppdrag: -
Tidigare väsentliga uppdrag: CEO & President Sidel, EVP Supply Chain, Tetra Pak, EVP Processing Systems, Tetra Pak 
Aktieinnehav: äger 500 aktier i Nederman.
Beroende: Oberoende.