Koncernledning

Sven kristensson Nederman

Sven Kristenson (1962)

Befattning: Verkställande direktör och koncernchef
Anställningsår: 2001
Nationalitet: Svensk
Utbildning: Flygvapnet. Linköpings universitet
Nuvarande uppdrag*: Ordförande: BK Pac AB, Dieden-ekodoor AB, Kristensson Holding AB, Novotek AB samt Stiftelsen skandinaviska policyinstitutet / Ledamot: Brohov AB, Dr. P. Håkanssons stiftelser, Swegon Group AB samt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Service AB
Aktieinnehav: 336 689 aktier

 

* ex. suppleantskap

Matthew Cusick (1977)

Befattning: SVP, CFO
Anställningsår: 2011
Nationalitet: Svensk/brittisk
Utbildning: BA Accounting & Finance
Nuvarande uppdrag*: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 2 689 aktier

 

* ex. suppleantskap

Hans Dahlén (1968)

Befattning: SVP, Head of Division Extraction & Filtration Technology
Anställningsår: 2013
Nationalitet: Svensk
Utbildning: M.Sc. Kemiteknik
Nuvarande uppdrag:* Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 6 478 aktier

 

* ex. suppleantskap

Thomas Hagström Nederman

Tomas Hagström (1976)

Befattning: SVP, Head of Division Process Technology
Anställningsår: 2017
Nationalitet: Svensk/amerikansk
Utbildning: Civ. ing. elektroteknik, fil. kand. företagsekonomi, MBA
Nuvarande uppdrag*: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 2 651 aktier

 

* ex. suppleantskap

Mikael Häggblad (1977)

Befattning: SVP, Corporate IT & CIO
Anställningsår: 2024
Nationalitet: Svensk
Utbildning: M. Sc. Systems Sciences
Nuvarande uppdrag*: Ledamot: Allegondy AB, Gardenr AB, Q Division AB
Aktieinnehav: Äger inga aktier i Nederman

 

* ex. suppleantskap

Thomas Niklasson

Thomas Niklasson (1970)

Befattning: SVP, Marketing & Communications
Anställningsår: 2014
Nationalitet: Svensk
Utbildning: M.Sc. Business & Economics
Nuvarande uppdrag*: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 1 809 aktier

 

* ex. suppleantskap

Kjetil Gorm Paulsen

Ketil Gorm Paulsen (1961)

Befattning: SVP, Corporate Strategy & IP
Anställningsår: 2017
Nationalitet: Norsk
Utbildning: M.Sc. Physics/ Civilingenjör, Master of Management
Nuvarande uppdrag*: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 1 152 aktier

 

* ex. suppleantskap

Jeppe Rasmussen (1962)

Befattning: SVP, Head of Division Duct & Filter Technology
Anställningsår: 2019
Nationalitet: Dansk
Utbildning: M.Sc. Ph.D. Marine Engineering
Nuvarande uppdrag*: Ledamot: New Nordic Engineering A/S
Aktieinnehav: 1 058 aktier

 

* ex. suppleantskap

Joakim Ryrstedt

Joakim Ryrstedt (1974)

Befattning: SVP, Head of Division Monitoring & Control Technology
Anställningsår: 2021
Nationalitet: Svensk
Utbildning: M.Sc. Business Administration
Nuvarande uppdrag*: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 654 aktier

 

* ex. suppleantskap

Eva Carin Svensson (1964)

Befattning: SVP, HR
Anställningsår: 2009
Nationalitet: Svensk
Utbildning: B.Sc. in Human Resources Management & Labor Relations
Nuvarande uppdrag*: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 5 753 aktier

 

* ex. suppleantskap

Erik Wahn (1980)

Befattning: SVP, Corporate Business Intelligence and M&A
Anställningsår: 2019
Nationalitet: Svensk
Utbildning: M.Sc. Business & Economics
Nuvarande uppdrag*:Ordförande: Pej AB / Ledamot: Friway AB, Salutare AB, Waughn Ventures AB
Aktieinnehav: 667 aktier

 

* ex. suppleantskap