Koncernledning

Sven Kristensson CEO Nederman
Sven Kristensson (1962)
Verkställande direktör och koncernchef
Anställd år 2001
Svensk medborgare
Utbildning: Flygvapnet. Linköpings universitet.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef för Nederman Holding AB.
Styrelseordförande i BK Pac AB, Diedenporten AB, Scanbur A/S och Kristensson Holding AB.
Vice styrelseordförande i Dr P Håkonssons stiftelse. Styrelseledamot i Swegon AB.
Aktieinnehav: 332 158


Hans Dahlén (1968)
SVP, Head of Division Extraction & Filtration Technology
Anställd år 2013
Svensk medborgare
Utbildning: M.Sc. Kemiteknik
Nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 3 860


Jeppe Rasmussen (1962)
SVP, Head of division Duct & Filter Technology
Anställd år 2019
Dansk medborgare
Utbildning: M.Sc. Ph.D. Marine engineering
Nuvarande uppdrag: styrelseledamot Eniig Energi A/S,
styrelseledamot Grafisk Maskinfabrik A/S,
styrelseledamot New Nordic Engineering A/S.
Aktieinnehav: äger inga aktier i Nederman


Matthew Cusick (1977)
SVP, CFO
Anställd år 2011
Svensk/brittisk medborgare
Utbildning: BA Accounting & Finance
Nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 1 306


Per Lind (1957)
SVP, Global Strategic Key Accounts
Anställd år 2007
Svensk medborgare
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi
Nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 15 361

Eva-Carin Svensson
Eva Carin Svensson (1964)
SVP, Human Resources
Anställd år 2009
Svensk medborgare
Utbildning: B.Sc. in Human Resources Management &
Labor Relations
Nuvarande uppdrag: inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 4 975

Aage Snorgaard Nederman
Aage Snorgaard (1963)
SVP, Head of Division Monitoring & Control Technology
Anställd år 2017
Dansk medborgare
Utbildning: B.Sc. in Production Engineering,
Diploma in Marketing - Economics, Board Certified
Nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 5 661


Tomas Hagström (1976)
SVP, Head of Division Process Technology
Anställd år 2017
Svensk medborgare
Utbildning: Civilingenjör, kandidatexamen i företagsekonomi
och MBA
Nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: äger 540 aktier i Nederman


Erik Wahn (1980)
SVP, Corporate Strategy & Business Development
Anställd år 2019
Svensk medborgare
Utbildning: MBA, Economics and Management
Nuvarande uppdrag: styrelseordförande pej AB,
styrelseledamot Senzum AB
Aktieinnehav: äger inga aktier i Nederman


Kristian Lexander (1975)
SVP, CIO
Anställd år 2018
Svensk medborgare
Utbildning: Internationella Handelshögskolan, Napier
University Edinburgh
Nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 966