Koncernledning

Sven Kristensson CEO Nederman
Sven Kristensson
VD och koncernchef

 • Född 1962
 • Anställd 2001
 • Äger 330 288 aktier i Nederman 


Hans Dahlén
Senior Vice President
Division EMEA

 • Född 1968
 • Anställd 2013
 • Äger 3 198 aktier i Nederman


Per-Ove Eriksson
Senior Vice President
Duct & Filter Elements

 • Född 1956
 • Anställd 1996
 • Äger 63 275 aktier i Nederman


Matthew Cusick
Senior Vice President
CFO

 • Född 1977
 • Anställd 2011
 • Äger 900 aktier i Nederman


Per LInd
Senior Vice President
Global Strategic Accounts

 • Född 1957
 • Anställd 2007
 • Äger 14 985 aktier i Nederman

Eva-Carin Svensson
Eva Carin Svensson
Senior Vice President
HR

 • Född 1964
 • Anställd 2009
 • Äger 4 641 aktier i Nederman

Aage Snorgaard Nederman
Aage Snorgaard
Senior Vice President
Nederman Insight

 • Född 1963
 • Anställd 2017
 • Äger 5 300 aktier i Nederman


Tomas Hagström
Senior Vice President
Division Americas

 • Född 1976
 • Anställd 2017
 • Äger inga aktier i Nederman