Koncernledning

Sven Kristensson CEO Nederman
Sven Kristensson (1962)
Verkställande direktör och koncernchef
Anställd år 2001
Svensk medborgare
Utbildning: Flygvapnet. Linköpings universitet.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör och koncernchef för Nederman Holding AB.
Styrelseordförande i BK Pac AB, Diedenporten AB, Scanbur A/S och Kristensson Holding AB.
Vice styrelseordförande i Dr P Håkonssons stiftelser. Styrelseledamot i Swegon AB.
Aktieinnehav: 332 158


Hans Dahlén (1968)
SVP, Head of Division Extraction & Filtration Technology
Anställd år 2013
Svensk medborgare
Utbildning: M.Sc. Kemiteknik
Nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 4 860


Jeppe Rasmussen (1962)
SVP, Head of division Duct & Filter Technology
Anställd år 2019
Dansk medborgare
Utbildning: M.Sc. Ph.D. Marine engineering
Nuvarande uppdrag: styrelseledamot Norlys Energi A/S,
styrelseledamot Grafisk Maskinfabrik A/S,
styrelseledamot New Nordic Engineering A/S.
Aktieinnehav: äger inga aktier i Nederman


Matthew Cusick (1977)
SVP, CFO
Anställd år 2011
Svensk/brittisk medborgare
Utbildning: BA Accounting & Finance
Nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 1 406

Ketil Gorm Paulsen (1961)
Head of Division Monitoring & Control Technology
Anställd år 2020
Norsk medborgare
Utbildning:M.Sc. Physics, Civilingenjör, Master of Management 
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot Northern Lights Sensors AS
Aktieinnehav: äger inga aktier i Nederman

Eva-Carin Svensson
Eva Carin Svensson (1964)
SVP, Human Resources
Anställd år 2009
Svensk medborgare
Utbildning: B.Sc. in Human Resources Management &
Labor Relations
Nuvarande uppdrag: inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 4 975


Erik Wahn (1980)
SVP, Corporate Strategy & Business Development
Anställd år 2019
Svensk medborgare
Utbildning: MBA, Economics and Management
Nuvarande uppdrag: styrelseordförande pej AB,
styrelseledamot Senzum AB
Aktieinnehav: äger inga aktier i Nederman


Tomas Hagström (1976)
SVP, Head of Division Process Technology
Anställd år 2017
Svensk/amerikansk medborgare
Utbildning: M.Sc. Elektroteknik, B.Sc. in Business Economics, MBA
Nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: äger 540 aktier i Nederman


Kristian Lexander (1975)
SVP, CIO
Anställd år 2018
Svensk medborgare
Utbildning: Internationella Handelshögskolan, Napier
University Edinburgh
Nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag
Aktieinnehav: 966