Webbkonferens

Vid varje delårsrapport och Bokslutskommuniké hålls en webbkonferens. Nederman’s VD, Sven Kristensson och CFO, Matthew Cusick presenterar rapporten och svarar på frågor

Nästa webbkonferens kommer att hållas tisdagen den 15 februari 2022, klockan 10:00. Ring in för att delta på SE: +46851999383, UK: +443333009035 eller US: +16467224957 och klicka här för att komma till webbkonferensen. 

Du hittar den senaste PowerPoint-presentationen, som endast finns på engelska, här.