Webbkonferens

Vid varje delårsrapport och Bokslutskommuniké hålls en webbkonferens. Nederman’s VD, Sven Kristensson och CFO, Matthew Cusick presenterar rapporten och svarar på frågor

Nästa webbkonferens kommer att hållas torsdag den 17 oktober 2019, klockan 10:00. Ring in för att delta på SE: +46 8 5055 8365 eller UK: +44 33 33009267 och klicka här för att komma till webbkonferensen. 

Du hittar den senaste PowerPoint-presentationen, som endast finns på engelska, här.