Webbkonferens

Vid varje delårsrapport och Bokslutskommuniké hålls en webbkonferens. Nederman’s VD, Sven Kristensson och CFO, Matthew Cusick presenterar rapporten och svarar på frågor

Nästa webbkonferens kommer att hållas torsdag den 18 oktober 2018, klockan 10:00. Ring in för att delta på SE: +46 8 56642662 eller UK: +44 20 30089801 och klicka här för att komma till webbkonferensen. 

Du hittar den senaste PowerPoint-presentationen, som endast finns på engelska, här.