Webbkonferens

Vid varje delårsrapport och Bokslutskommuniké hålls en webbkonferens. Nederman’s VD, Sven Kristensson och CFO, Matthew Cusick presenterar rapporten och svarar på frågor

Nästa webbkonferens kommer att hållas fredag den 12 february 2021, klockan 10:00. Ring in för att delta på SE: +46 8 5055 8373 eller UK: +44 33 3300 9260 eller US: +1 833 8230 589 och klicka här för att komma till webbkonferensen. 

Du hittar den senaste PowerPoint-presentationen, som endast finns på engelska, här.