Webbkonferens

Vid varje delårsrapport och Bokslutskommuniké hålls en webbkonferens. Nederman’s VD, Sven Kristensson och CFO, Matthew Cusick presenterar rapporten och svarar på frågor

Nästa webbkonferens kommer att hållas tisdag den 21 april 2020, klockan 10:00. Ring in för att delta på SE: +46 8 5055 8352 eller UK: +44 33 3300 9270 och klicka här för att komma till webbkonferensen. 

Du hittar den senaste PowerPoint-presentationen, som endast finns på engelska, här.