Nyckeltal

 

Data per aktie
 2017 2016  2015 2014 2013
Vinst per aktie efter skatt, Kr 15,93  14,72  13,07 8,05 5,94
Börskurs 31 december, Kr 250,0  187,5  255,5 167,5 190,0
Börsvärde, Mkr 2 928,8  2 196,6  2 993,3 1 962,3 2 225,9
Kassaflöde, Mkr 79,3  19,2  -68,4 39,3 41,3
Föreslagen utdelning/aktie, Kr 6,00  5,50  5,00 4,00 4,00
Utdelningstillväxt, % 9,1  10,0  25,0 0,0 0,0
Direktavkastning, % 2,40  2,93  1,96 2,39 2,11
P/E tal 15,7  12,7  19,5 20,7 31,9
Andel utdelad vinst, % 38  37  38 50 67
Eget kapital, Mkr         1 075,8  982,2  837,1 733,3 619,8
Emitterade antal aktier, 31 december 11 715 340  11 715 340  11 715 340 11 715 340 11 715 340
Föreslagen utdelning i procent av eget kapital, % 6,5  6,5  7,0 6,4 7,6