Nyckeltal

Mkr  2021 2020   2019 
Orderingång 4 622,9  3 480,2  4 168,4 
Nettoomsättning 4 041,8  3 674,8  4 307,7 
Justerad EBITA 494,6  352,3  394,0 
Justerad EBITA-marginal 12,2%  9,6%  9,1% 
Justerad EBITDA 605,5  461,2  495,8 
Justerad EBITDA-marginal 15,0%  12,6% 11,5% 
Rörelseresultat 458,9  219,0  343,2 
Rörelsemarginal 11,4%  6,0%  8,0% 
Justerat rörelseresultat 431,2  295,6 349,1 
Justerad rörelsemarginal 10,7%  8,0%  8,1% 
Resultat före skatt 417,1  148,5  307,3 
Resultat efter skatt
305,3  110,4  225,8 
Resultat per aktie, Kr 8,70  3,15  6,43 
Avkastning på eget kapital 20,2% 8,2%  17,2% 
Avkastning på operativt kapital 15,6%  10,4%  14,0% 
Nettoskuld 1 067,8  1 450,5  1 564,1 
Nettoskuldsättningsgrad 62,2%  111,5% 113,2% 
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr 1,8  3,1  3,2 
Räntetäckningsgrad, ggr 9,6  4,1   8,1