Nyckeltal

Mkr  2019   2018  2017 *
Nettoomsättning 4 307,7  3 553,9  3 148,5 
Justerad EBITDA 495,8  440,1  338,5 
Justerad EBITDA-marginal, % 11,5  12,4  10,8 
Rörelseresultat 343,2  305,7  278,1 
Rörelsemarginal, % 8,0  8,6  8,8 
Justerat rörelseresultat 349,1  318,9  285,8 
Justerad rörelsemarginal, % 8,1  9,0  9,1 
Resultat före skatt 307,3  267,5  260,1 
Resultat efter skatt
225,8  202,8  186,3 
Resultat per aktie, Kr 6,43  5,78  5,31 
Avkastning på eget kapital, % 17,3  17,7  18,1 
Avkastning på operativt kapital, % 14,1  16,5  18,0 
Nettoskuld 1 564,1  787,6 585,3 
Nettoskuldsättningsgrad, % 113,5  63,8 54,4 
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr 3,2  1,8  1,7 
Räntetäckningsgrad  8,1 7,5 11,8 

 * Nedermankoncernen tillämpar en retroaktiv metod avseende IFRS 16, Leasingavtal, varav 2018 års siffror har omräknats enligt den nya standarden. För tidigare räkenskapsår tillämpas IAS17, Leasingavtal, enligt redovisningsprinciperna gällande fram till och med 2017.