Nyckeltal

Mkr 2020   2019   2018 
Orderingång 3 480,2  4 168,4  3 479,5 
Nettoomsättning 3 674,8  4 307,7  3 553,9 
Justerad EBITA 352,3  394,0  354,0 
Justerad EBITA-marginal, % 9,6  9,1  10,0 
Justerad EBITDA 461,2  495,8  440,1 
Justerad EBITDA-marginal, % 12,6  11,5  12,4 
Rörelseresultat 219,0  343,2  305,7 
Rörelsemarginal, % 6,0  8,0  8,6 
Justerat rörelseresultat 295,6 349,1  318,9 
Justerad rörelsemarginal, % 8,0  8,1  9,0 
Resultat före skatt 148,5  307,3  267,5 
Resultat efter skatt
110,4  225,8  202,8 
Resultat per aktie, Kr 3,15  6,43  5,78 
Avkastning på eget kapital, % 8,2  17,2  17,7 
Avkastning på operativt kapital, % 10,4  14,0  16,5 
Nettoskuld 1 450,5  1 564,1  787,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 111,5  113,2  63,8
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr 3,1  3,2  1,8 
Räntetäckningsgrad, ggr 4,1   8,1 7,5