Nyckeltal

Mkr  2017 2016  2015
Nettoomsättning 3 148,5  3 107,3  3 198,0
Justerad EBITDA 338,5  298,0  311,0
Justerad EBITDA-marginal, % 10,8  9,6  9,7
Rörelseresultat 278,1  250,3  242,0
Rörelsemarginal, % 8,8  8,1  7,6
Justerat rörelseresultat 285,8  250,3  263,1
Justerad rörelsemarginal, % 9,1  8,1  8,2
Resultat före skatt 260,1  231,7  214,9
Resultat efter skatt
186,3  172,1  152,8
Resultat per aktie, Kr 15,93  14,72  13,07
Avkastning på eget kapital, % 18,1  18,9  19,5
Avkastning på operativt kapital, % 18,0  16,8  19,0
Nettoskuld 585,3  524,3  635,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 54,4  53,4  75,9
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr 1,7  1,8  2,0
Räntetäckningsgrad 11,8  11,8  8,9