Våra varumärken

Nederman

Nederman

Nederman är ett världsledande företag inom miljöteknik med fokus på industriell luftfiltrering. Vi skyddar människor, miljö och produkter från skadliga effekter i industriprocesser. Vårt omfattande utbud av produkter och lösningar bidrar till effektiv produktion, minskad miljöpåverkan och säker arbetsmiljö. Metallproduktion, fiberbaserad produktion, processindustri och eftermarknad för fordonsindustrin är några av de branscher där Nedermans produkter gör tydlig skillnad varje dag, världen över.

Läs mer: nederman.com

Micropul

Nederman MikroPul

Nederman MikroPul ingår i Nedermankoncernen och är ett globalt företag som är specialiserat på industriell luftfiltrering i tunga processindustrier, t.ex. metallproduktion, elproduktion, gjuterier, kemisk industri och mycket annat. Kunskap om applikationer och omsorg om detaljer har lyft Nederman MikroPul till en ledande position inom konstruktion och tillverkning på området kontroll av luftföroreningar. Företagets dammavskiljare med pulsjet uppfanns 1956 och är fortfarande rel="noopener noreferrer" en standard för industriell luftfiltrering.

Läs mer: nedermanmikropul.com

Pneumafil

Nederman Pneumafil

Pneumafil LLC. grundades 1946 och ingår i Nedermankoncernen sedan 2012. Pneumafil är ett ledande företag inom luftfiltreringsprodukter till elproduktionssektorn och textilindustrin. Företaget tillverkar inloppsluftsfiltreringssystem för gasturbiner som installeras över hela världen. De är utformade för att skydda och förbättra prestandan oavsett lokala miljöförhållanden. Pneumafil LLC erbjuder också ett stort utbud av filter och tillhörande media för att tillgodose krav på underhåll för all slags inloppsluftsfiltrering rel="noopener noreferrer" för gasturbiner. Lösningarna erbjuds under märkesnamnet Nederman rel="noopener noreferrer" Pneumafil. 

Läs mer: pneumafil.com

NCC

Nederman National Conveyors

National Conveyors Company förvärvades av Nederman 2015 och har ledande expertkunskap inom bearbetning av metallspån och hantering av aska. Företaget kompletterar Nedermans befintliga verksamhet. Bland National Conveyors Companys kunder återfinns anläggningar för metallbearbetning, metallåtervinning, kraftanläggningar som drivs med fast bränsle och många fler. National Conveyors uppdrag är att tillhandahålla innovativt utformade och konkurrenskraftigt prissatta hanteringssystem för råmaterial genom att erbjuda utrustning av högsta kvalitet och även snabb, noggrann rel="noopener noreferrer" och professionell service. Lösningarna erbjuds under märkesnamnet Nederman National Conveyors.

Läs rel="noopener noreferrer" mer: nationalconveyors.com

Filtac

Nederman FibreDrain

Nederman är med sin unika FibreDrain™ teknologi specialiserade på effektiva lösningar för oljedimfiltrering. Med ledande expertkunskap inom industriprocesser och luftbehandling, erbjuds kompletta lösningar för hantering av oljedimma som skapas vid metallbearbetning. Nederman kan erbjuda det bredaste produkt- och lösningssortimentet för hantering av oljedimma på bästa möjliga och mest rel="noopener noreferrer" kostnadseffektiva sätt vid såväl enskiftsdrift som kontinuerlig drift.

Läs mer: fibredrain.com

LCI

LCI

LCI Corporation grundades 1961 och ingår i Nedermankoncernen sedan 2012. Företaget är specialiserat inom maskiner och system för processindustrier. LCI’s produktutbud omfattar två program som vart och ett erbjuder unika lösningar till olika segment inom processindustrin. Programmet vätskeapplikationer tillhandahåller teknik för avdunstning, torkning och filtrering. Programmet för rel="noopener noreferrer" fasta ämnen erbjuder teknik för extrudering, rel="noopener noreferrer" sfäronisering, dosering och granulering inom den kemiska industrin. Lösningarna erbjuds under märkesnamnet LCI.

Learn more: lcicorp.com

NEO Monitors

NEO Monitors, som förvärvades av Nederman 2017, är en av världens ledande leverantörer av gas- och damm-analysatorer baserat på Tuneable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLS). Företagets kompetens och teknisk möjliggör mer än 100 olika konfigurationer skräddarsydda för kunders rel="noopener noreferrer" behov, vilket hjälper globala industrier att uppnå bättre processkontroll, rel="noopener noreferrer" minskade driftskostnader och ökad effektivitet. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. NEO Monitors är en del av Nedermans Insight organisation.

Läs mer: www.neomonitors.com

Auburn FilterSense

Auburn FilterSense

Auburn Systems och FilterSense fusionerades i oktober 2017 för att skapa Auburn FilterSense LLC., och bli världens ledande leverantör av partikelmonitorer och intelligent automation för olika typer av filtreringssystem och relaterade materialflödesprocesser. Auburn FilterSense LLC, som förvärvades av Nederman i mars 2018, rel="noopener noreferrer" har flera decennier av erfarenhet och applikationskunskap rel="noopener noreferrer" från mer än 75 000 sålda enheter och installationer, vilket ger teknik och support för att hjälpa kunder världen över minska utsläppen och förbättra verksamheten. Auburn FilterSense är en del av Nedermans Insight organisation.

Läs mer: www.filtersense.com and www.auburnsys.com