Våra varumärken

Nederman

Nederman

Nederman är ett världsledande företag inom miljöteknik med fokus på industriell luftfiltrering. Vi skyddar människor, miljö och produkter från skadliga effekter i industriprocesser. Vårt omfattande utbud av produkter och lösningar bidrar till effektiv produktion, minskad miljöpåverkan och säker arbetsmiljö. Metallproduktion, fiberbaserad produktion, processindustri och eftermarknad för fordonsindustrin är några av de branscher där Nedermans produkter gör tydlig skillnad varje dag, världen över.

Läs mer: nederman.com

Mikropul

Nederman MikroPul

Nederman MikroPul är ett globalt företag som är specialiserat på industriell luftfiltrering i tunga processindustrier, t.ex. metallproduktion, elproduktion, gjuterier, kemisk industri och mycket annat. Kunskap om applikationer och omsorg om detaljer har lyft Nederman MikroPul till en ledande position inom konstruktion och tillverkning på området kontroll av luftföroreningar. Företagets dammavskiljare med pulsjet uppfanns 1956 och är fortfarande en standard för industriell luftfiltrering.  MikroPul är en del av Nedermans Process Technology division.

Läs mer: nedermanmikropul.com

Pneumafil

Nederman Pneumafil

Pneumafil LLC. grundades 1946 och ingår i Nedermankoncernen sedan 2012. Pneumafil är ett ledande företag inom luftfiltreringsprodukter till elproduktionssektorn och textilindustrin. Företaget tillverkar inloppsluftsfiltreringssystem för gasturbiner som installeras över hela världen. De är utformade för att skydda och förbättra prestandan oavsett lokala miljöförhållanden. Pneumafil LLC erbjuder också ett stort utbud av filter och tillhörande media för att tillgodose krav på underhåll för all slags inloppsluftsfiltrering för gasturbiner. Lösningarna erbjuds under märkesnamnet Nederman Pneumafil.  Pneumafil är en del av Nedermans Process Technology division.

Läs mer: pneumafil.com

NCC

Nederman National Conveyors

National Conveyors Company förvärvades av Nederman 2015 och har ledande expertkunskap inom bearbetning av metallspån och hantering av aska. Företaget kompletterar Nedermans befintliga verksamhet. Bland National Conveyors Companys kunder återfinns anläggningar för metallbearbetning, metallåtervinning, kraftanläggningar som drivs med fast bränsle och många fler. National Conveyors uppdrag är att tillhandahålla innovativt utformade och konkurrenskraftigt prissatta hanteringssystem för råmaterial genom att erbjuda utrustning av högsta kvalitet och även snabb, noggrann och professionell service. Lösningarna erbjuds under märkesnamnet Nederman National Conveyors.

Läs mer: nationalconveyors.com

Filtac

Nederman FibreDrain

Nederman är med sin unika FibreDrain™ teknologi specialiserade på effektiva lösningar för oljedimfiltrering. Med ledande expertkunskap inom industriprocesser och luftbehandling, erbjuds kompletta lösningar för hantering av oljedimma som skapas vid metallbearbetning. Nederman kan erbjuda det bredaste produkt- och lösningssortimentet för hantering av oljedimma på bästa möjliga och mest kostnadseffektiva sätt vid såväl enskiftsdrift som kontinuerlig drift.

Läs mer: fibredrain.com

LCI

LCI

LCI Corporation grundades 1961 och ingår i Nedermankoncernen sedan 2012. Företaget är specialiserat inom maskiner och system för processindustrier. LCI’s produktutbud omfattar två program som vart och ett erbjuder unika lösningar till olika segment inom processindustrin. Programmet vätskeapplikationer tillhandahåller teknik för avdunstning, torkning och filtrering. Programmet för fasta ämnen erbjuder teknik för extrudering, sfäronisering, dosering och granulering inom den kemiska industrin. Lösningarna erbjuds under märkesnamnet LCI. LCI är en del av Nedermans Process Technology division.

Läs mer: lcicorp.com

NEO Monitors

NEO Monitors, som förvärvades av Nederman 2017, är en av världens ledande leverantörer av gas- och damm-analysatorer baserat på Tuneable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLS). Företagets kompetens och teknisk möjliggör mer än 100 olika konfigurationer skräddarsydda för kunders behov, vilket hjälper globala industrier att uppnå bättre processkontroll, minskade driftskostnader och ökad effektivitet. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. NEO Monitors ingår i division Nederman Monitoring & Control Technology.

Läs rel="noopener noreferrer" mer: www.neomonitors.com

Auburn FilterSense

Auburn FilterSense

Auburn Systems och FilterSense fusionerades i oktober 2017 för att skapa Auburn FilterSense LLC., och bli världens ledande leverantör av partikelmonitorer och intelligent automation för olika typer av filtreringssystem och relaterade materialflödesprocesser. Auburn FilterSense LLC, som förvärvades av Nederman i mars 2018, har flera decennier av erfarenhet och applikationskunskap från mer än 75 000 sålda enheter och installationer, vilket ger teknik och support för att hjälpa kunder världen över minska utsläppen och förbättra verksamheten. Auburn FilterSense ingår i division Nederman Monitoring & Control Technology. .

Läs rel="noopener noreferrer" mer: www.filtersense.com rel="noopener noreferrer" and www.auburnsys.com

Luwa

Luwa Air Engineering

Luwa, förvärvades av Nederman i oktober 2018, grundades 1935 och är en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber- och textilier med ledande kvalitet och med ett globalt varumärke inom fiberindustrin. Luwakoncernens verksamhet omfattar design och konstruktion av enskilda komponenter och kompletta system såväl som tillverkning, montering, installation och eftermarknadsförsäljning. Produktions-och distributionsanläggningar är belägna i Indien och Kina och koncernen har en stor global installerad bas som är grunden till Luwa´s djupa tekniska kunskap såväl som goda förståelse för lokala kunders krav. Luwa är en del av Nedermans Process Technology division.

Läs mer:www.luwa.com

Gasmet

Gasmet Technologies Oy

Gasmet Technologies Oy, som förvärvades av Nederman 2019, är världsledande inom området FTIR gasanalys och tillhandahåller systemlösningar för kontinuerlig utsläppsövervakning, kvicksilver- och dioxin monitoringsystem samt portabel övervakning. Bolaget är fokuserat på att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och kompletta system för en rad applikationer inom industri, miljö och säkerhet. Gasmets produkter används både för kontinuerlig och portabel övervakning. Bolaget har idag marknadens största projektportfölj av FTIR analys med totalt över 4 000 installerade enheter på ca. 80 marknader. Bolaget är baserat i Helsingfors, men har global täckning via helägda verksamheter även i Tyskland, Storbritannien, Kanada, Hong Kong och Österrike. Gasmet ingår i division Nederman Monitoring & Control Technology.

Läs mer: www.gasmet.com