Våra varumärken

Nederman

Nederman är ett världsledande företag inom miljöteknik med fokus på industriell luftfiltrering. Vi skyddar människor, miljö och produkter från skadliga effekter i industriprocesser. Vårt omfattande utbud av produkter och lösningar bidrar till effektiv produktion, minskad miljöpåverkan och säker arbetsmiljö. Metallproduktion, fiberbaserad produktion, processindustri och eftermarknad för fordonsindustrin är några av de branscher där Nedermans produkter gör tydlig skillnad varje dag, världen över.

Läs mer:  nederman.com

Nederman MikroPul

Nederman MikroPul är ett globalt företag som är specialiserat på industriell luftfiltrering i tunga processindustrier, t.ex. metallproduktion, elproduktion, gjuterier, kemisk industri och mycket annat. Kunskap om applikationer och omsorg om detaljer har lyft Nederman MikroPul till en ledande position inom konstruktion och tillverkning på området kontroll av luftföroreningar. Företagets dammavskiljare med pulsjet uppfanns 1956 och är fortfarande en standard för industriell luftfiltrering.  MikroPul är en del av Nedermans Process Technology division.

Läs mer:  nedermanmikropul.com

Nederman Pneumafil

Pneumafil LLC. grundades 1946 och ingår i Nedermankoncernen sedan 2012. Pneumafil är ett ledande företag inom luftfiltreringsprodukter till elproduktionssektorn och textilindustrin. Företaget tillverkar inloppsluftsfiltreringssystem för gasturbiner som installeras över hela världen. De är utformade för att skydda och förbättra prestandan oavsett lokala miljöförhållanden. Pneumafil LLC erbjuder också ett stort utbud av filter och tillhörande media för att tillgodose krav på underhåll för all slags inloppsluftsfiltrering för gasturbiner. Lösningarna erbjuds under märkesnamnet Nederman Pneumafil.  Pneumafil är en del av Nedermans Process Technology division.

Läs mer:  pneumafil.com

Auburn FilterSense

Auburn FilterSense

Auburn Systems och FilterSense fusionerades i oktober 2017 för att skapa Auburn FilterSense LLC., och bli världens ledande leverantör av partikelmonitorer och intelligent automation för olika typer av filtreringssystem och relaterade materialflödesprocesser. Auburn FilterSense LLC, som förvärvades av Nederman i mars 2018, har flera decennier av erfarenhet och applikationskunskap från mer än 75 000 sålda enheter och installationer, vilket ger teknik och support för att hjälpa kunder världen över minska utsläppen och förbättra verksamheten. Auburn FilterSense ingår i division Nederman Monitoring & Control Technology. .

Läs mer: www.auburnfiltersense.com/

Gasmet Technologies Oy

Gasmet Technologies Oy

Gasmet Technologies Oy, som förvärvades av Nederman 2019, är världsledande inom området FTIR gasanalys och tillhandahåller systemlösningar för kontinuerlig utsläppsövervakning, kvicksilver- och dioxin monitoringsystem samt portabel övervakning. Bolaget är fokuserat på att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och kompletta system för en rad applikationer inom industri, miljö och säkerhet. Gasmets produkter används både för kontinuerlig och portabel övervakning. Bolaget har idag marknadens största projektportfölj av FTIR analys med totalt över 4 000 installerade enheter på ca. 80 marknader. Bolaget är baserat i Helsingfors, men har global täckning via helägda verksamheter även i Tyskland, Storbritannien, Kanada, Hong Kong och Österrike. Gasmet ingår i division Nederman Monitoring & Control Technology.

Läs mer:  gasmet.com

LCI

LCI

LCI Corporation grundades 1961 och ingår i Nedermankoncernen sedan 2012. Företaget är specialiserat inom maskiner och system för processindustrier. LCI’s produktutbud omfattar två program som vart och ett erbjuder unika lösningar till olika segment inom processindustrin. Programmet vätskeapplikationer tillhandahåller teknik för avdunstning, torkning och filtrering. Programmet för fasta ämnen erbjuder teknik för extrudering, sfäronisering, dosering och granulering inom den kemiska industrin. Lösningarna erbjuds under märkesnamnet LCI. LCI är en del av Nedermans Process Technology division.

Läs mer:  lcicorp.com

Luwa Air Engineering

Luwa Air Engineering

Luwa, förvärvades av Nederman i oktober 2018, grundades 1935 och är en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber- och textilier med ledande kvalitet och med ett globalt varumärke inom fiberindustrin. Luwakoncernens verksamhet omfattar design och konstruktion av enskilda komponenter och kompletta system såväl som tillverkning, montering, installation och eftermarknadsförsäljning. Produktions-och distributionsanläggningar är belägna i Indien och Kina och koncernen har en stor global installerad bas som är grunden till Luwa´s djupa tekniska kunskap såväl som goda förståelse för lokala kunders krav. Luwa är en del av Nedermans Process Technology division.

Läs mer:  luwa.com

Nordfab

Nordfab är tillverkare och leverantör av högpresterande rörkomponenter som används inom dammuppsamling, rökutsug och processventilationssystem och är därmed stolta över att hjälpa till att leverera ren luft till anställda, maskiner och utrustning på arbetsplatser av alla dess storlekar och typer. Med försäljnings- och tillverkningsanläggningar i USA, Europa, Asien och Australien är Nordfab branschledare och världens största leverantör av rörsystem som enkelt monteras ihop med hjälp av ett spännband. Nordfabs Quick-Fit rörsystem används flitigt för olika damm-, dimma-, och rökapplikationer inom industriell ventilation. Genom att använda Quick-Fit förkortas installationstiden med upp till 50%, jämfört med alternativa typer av rörsystem. Företaget grundades 1973 och förvärvades av Nederman 2010. Nordfab är en del av Nedermans division Duct & Filter Technology.

Läs mer: https://www.nordfab.com

Menardi

Menardi är en tillverkare och leverantör av veckade filter, filterpatroner och filterslangar med fokus på att förbättra utsläppsnivåer och luftkvalitet, oavsett miljö – från grovt industristoft till ultrafina partiklar samt gas- och processfiltrering. Menardi anses vara en ”one-stop-shop” och tillhandahåller lösningar för både torr- och vätskefiltrering till industrier inom pappersmassa, energisektorn, gruvdrift, livsmedel, kimrök, cement, läkemedel och många fler. Produkter väljs ut med fokus på att optimera driftskostnader samt skapa långsiktigt värde för kunden. Företaget grundades 1913 och förvärvades av Nederman 2012. Menardi har verksamhet i Trenton, SC, USA och Mariager, Danmark. Menardi är en del av Nedermans division Duct & Filter Technology.

Läs mer:  https://www.menardifilters.com/

NEO Monitors

NEO Monitors

NEO Monitors, som förvärvades av Nederman 2017, är en av världens ledande leverantörer av gas- och damm-analysatorer baserat på Tuneable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLS). Företagets kompetens och teknisk möjliggör mer än 100 olika konfigurationer skräddarsydda för kunders behov, vilket hjälper globala industrier att uppnå bättre processkontroll, minskade driftskostnader och ökad effektivitet. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. NEO Monitors ingår i division Nederman Monitoring & Control Technology.

Läs mer:  neomonitors.com

RoboVent

RoboVent grundades ursprungligen 1989 som Great Lakes Air Systems, en distributör av alla större märken inom utrustning för dammuppsamling. Kapaciteten växte så småningom och designteknik och produktutveckling flyttades in-house i och med med lanseringen av FloorSaver Serien, ett utsugningssystem för svetsrök vid robotsvetsning. Serien blev så populär att systemet blev känt som ”RoboVent” (”Robotsvetsventilation”) och så småningom, i början av 2000 talet, bytte varumärket namn därefter och blev ledande inom svetsrökutsug i USA. RoboVent har breddat sitt produktutbud till alla bulk puder segment samtidigt som de har bibehållit sin ledande position inom marknaderna för svets. Företaget erbjuder idag nyckelfärdiga lösningar för utsug av damm, rök och dimma, samt har installation, service och support inkluderat i verksamheten.

Läs mer:  robovent.com