Code of Conduct

Code of Conduct är en integrerad del av verksamheten

Att agera på ett ansvarsfullt och korrekt sätt är absolut grundläggande för Nederman och vi tar frågor såsom korruption och mutor på allra största allvar. Företaget har därför som ambition att utbilda samtliga anställda i Nedermans uppförandekod och vi har som målsättning att inte ha några överträdelser mot vår antikorruptionspolicy. Nederman förväntar sig också motsvarande av koncernens leverantörer och distributörer. 

Nedermans Code of Conduct

Hur vi arbetar med leverantörer

Leverantörer utgör en betydande del av Nedermans värdekedja och vi är därför noggranna i valet av leverantörer vad gäller såväl kvalitet och miljöprestanda som socialt ansvar. Ambitionen är att alla leverantörer ska leva upp till Nedermans uppförandekod och detta arbete har redan kommit en god bit på väg.

För nya leverantörer ingår Nedermans uppförandekod som en integrerad del av affärsavtalet. I takt med att Nederman regionaliserar alltmer av produktion och inköp ökar behovet av att utveckla samarbetet med koncernens leverantörer för att säkerställa att Nedermans värderingar och krav får fullt genomslag i hela värdekedjan. Nederman har därför utvecklat ett system för att utvärdera att leverantörerna arbetar i enlighet med företagets uppförandekod. Implementeringen av detta system påbörjades under 2015. 

Nedermans Code of Conduct for Suppliers