Finansiella mål

Plattform för lönsam tillväxt

Årlig försäljningstillväxt över en konjunkturcykel skall uppgå till 10 procent. Under 2021 ökade försäljningen med 10,0 procent. Genomsnittlig årlig tillväxt under den senaste femårsperioden har uppgått till 6,4 procent. 

 

Justerad rörelsemarginal skall minst uppgå till 10 procent. Under 2021 uppgick den justerade rörelsemarginalen till 10,7 procent. Genomsnittet för den senaste femårsperioden uppgick till 9,0 procent.

 

 

Avkastning på operativt kapital skall minst uppgå till 15 procent. Under 2021 var avkastningen 15,6 procent. Genomsnittlig årlig avkastning under den senaste femårsperioden har uppgått till 15,0 procent.