Finansiella mål

Plattform för lönsam tillväxt

 

Försäljningstillväxt, %

 

Årlig försäljningstillväxt över en konjunkturcykel skall uppgå till 10 procent. Under 2020 minskade försäljningstillväxten med 15 procent. Genomsnittlig årlig tillväxt under den senaste femårsperioden har uppgått till 4 procent.

Justerad rörelsemarginal, %

 

Justerad rörelsemarginal skall minst uppgå till 10 procent. Under 2020 uppgick den justerade rörelsemarginalen till 8,0 procent. Genomsnittet för den senaste femårsperioden uppgick till 8,4 procent.

Avkastning på operativt kapital, %

 

Avkastning på operativt kapital skall minst uppgå till 15 procent. Under 2020 var avkastningen 10,4 procent. Genomsnittlig årlig avkastning under den senaste femårsperioden har uppgått till 15,1 procent.