The Clean Air Company

Invigning av fotoutställningen The Breath, Helsingborg den 30 maj kl 17.00

Utställningen The Breath handlar om andetaget och luftens betydelse för oss och livet på vår jord. The Breath är en utomhusutställning i Helsingborg och del av H22 City Expo som presenterar svenska och internationella fotografer, konstnärer, forskare samt aktivister och visar fotografiska verk med utgångspunkt i betydelsen av andetaget och luften som vi andas.

Människan tar omkring 1 000 andetag i timmen och andetaget är en förutsättning för liv. Många tar det för givet. Andetag reglerar våra liv, hur våra hjärtan slår, matsmältning, immunsystemet med mera och är grundläggande för vårt välmående. Andetaget och luftens kvalitet påverkar våra liv där 99% av jorden befolkning andas luft som är sämre än världshälsoorganisationen WHOs rekommendationer.

I Helsingborgsfotografen Olof Jarlbros dokumentära fotografi ”The dirty business of gold” och ”In the sulfur cloud” möter vi arbetarens vardag i förorenad luft. I konstnären Cecilia Germains verk ”Aqualung” möter vi historien om havet som en lunga och om de svarta slavar som sjönk döda till havets botten. Andetaget ströps och lungor fylldes med vatten. Vi möter även bland annat människans våldsutövande mot naturen, genom att strypa syretillgång och rening av luften dör liv i ett långsamt ojämlikt andetag.

Utställningen är ett samarbete mellan Helsingborgsföretaget Nederman samt Dunkers kulturhus och presenteras inom ramen för H22. The Breath cureras av Veronica Wiman.
I utställningen medverkar även bland andra Jonas Classon, Aida Silvestri, Naeem Mohaiemen, Judit Hersko, Anna Ådahl, Francois Dolmetsch, Hans Malmberg (Nordiska museet), Kseniya Halubovich, Foster + Partners, Sophie Green och Justyna Mielnikiewicz.

Invigning, som är öppen för allmänheten, sker den 30 Maj kl 17.00 på Dunkers kulturhus. I samband med invigningen kommer Helsingborgsfotografen Olof Jarlbro medverka och berätta om ”The dirty business of gold” och ”In the sulfur cloud”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Niklasson
Kommunikationschef Nederman
Tel: +46 705-954572
[email protected]

 

Martin Schibli
curator/producent Dunkers kulturhus 
Tel +46 + 73 804 2779  [email protected]

Om The Breath
The Breath visar ett trettiotal fotografiska verk vid gångstråket mellan Dunkers kulturhus och Henry Dunkers plats i Helsingborg. Den skapar dialog och reflektion med ambition att engagera och utveckla besökaren oavsett ålder. Utställningen pågår den 30 maj till slutet på augusti 2022.