Avstämningsdag utbetalning av utdelning

2022-04-27 08:00 - 2023-02-16 10:00

Avstämningsdag utbetalning av utdelning, förutsatt att årsstämman 2022 beslutar i enlighet med förslaget gällande utdelning.