Att arbeta på Nederman Group

Sedan 2001 har jag haft det stora nöjet att vara koncernchef för Nederman. Vi grundades 1944 och sedan dess har vi vuxit till det fantastiska företag vi är idag. Våra produkter och lösningar säljs idag framgångsrikt i fler än 50 länder världen över, mycket tack vare våra engagerade medarbetare.

Hållbarhet har alltid varit kärnan i Nedermans verksamhet. Ett mycket viktigt område för oss är att skapa förutsättningar för alla som jobbar här att göra ett riktigt bra arbete. Att kunna erbjuda säkra och hälsosamma miljöer är ett prioriterat område som vi noggrant följer upp. Under senare år har vi tagit flera steg för att utveckla vårt personalarbete till att även omfatta en strukturerad kompetensutveckling med målsättningen att skapa ett stort och genuint engagemang för Nederman inom hela organisationen.

Det som ytterst driver oss är ambitionen att utveckla Nederman. Vi vill fortsätta att växa och vi har ambitionen att stärka vår lönsamhet. Men vi vill också utveckla vårt kunderbjudande så att allt fler av våra potentiella kunder kan ta del av frukterna av ett strukturerat eko-effektivitetsarbete. Detta kan bara ske om vi samtidigt ger vår personal möjlighet att under goda arbetsformer utveckla sina talanger och förmågor. 


 
 

     Sven Kristensson
     VD och koncernchef