Karriär

Bli del av the Clean Air Company!

Som ledande leverantör av miljöteknik har Nederman bidragit till att minska miljöpåverkan från industriell produktion och skapat säkra och rena arbetsmiljöer samt stärkt produktionseffektivitet i mer än 70 år. Idag är vi mer fokuserade än någonsin på att utveckla våra positiva bidrag till en hållbar industriproduktion.

Medarbetarna i fokus

Vi växer och jobbar ständigt för att engagera och bibehålla motiverade medarbetare som utvecklas samtidigt som de aktivt bidrar till företagets framgångar.

Våra värderingar

Nedermans värderingar – lönsamt kundfokus, respekt för miljö och varandra samt mod och handlingskraft – utgör grunden för allt personalarbete i koncernen. Den övergripande målsättningen är att genom ett strukturerat arbete skapa engagemang för företaget, vilket leder vidare till nöjda kunder och god lönsamhet.

  • Lönsamt kundfokus
  • Respekt för miljön och varandra
  • Mod och handlingskraft

Vår syn på värdeskapande: