Karriär

Var med och skapa en eko-effektiv framtid!

Som ledande leverantör av miljöteknik har Nederman bidragit till att minska miljöpåverkan från industriell produktion och skapat säkra och rena arbetsmiljöer samt stärkt produktionseffektivitet i mer än 70 år. Idag är vi mer fokuserade än någonsin på att utveckla våra positiva bidrag till en hållbar industriproduktion.

Medarbetarna i fokus

Vi växer och jobbar ständigt för att engagera och bibehålla motiverade medarbetare som utvecklas samtidigt som de aktivt bidrar till företagets framgångar.

Våra värderingar

Nedermans värderingar – lönsamt kundfokus, respekt för miljö och varandra samt mod och handlingskraft – utgör grunden för allt personalarbete i koncernen. Den övergripande målsättningen är att genom ett strukturerat arbete skapa engagemang för företaget, vilket leder vidare till nöjda kunder och god lönsamhet.

  • Lönsamt kundfokus
  • Respekt för miljön och varandra
  • Mod och handlingskraft

Vår syn på värdeskapande: