The Clean Air Company

Nederman förvärvar Energy Save Systems Ltd

Miljöteknikbolaget Nederman har idag tecknat avtal och förvärvat 100% av aktierna i det engelska bolaget Energy Save Systems Ltd. Energy Save Systems utvecklar och säljer unik hård- och mjukvara för kontroll och styrning av filtersystem som bland annat sänker energiförbrukning, minskar miljöpåverkan och förbättrar filterprestanda.

Energy Save Systems har utvecklat ledande teknik för bland annat energibesparing i industriella luftreningsprocesser och företagets produkt DESA vänder sig till verksamheter som önskar förbättra luftkvaliteten och minska miljöpåverkan i sin industriverksamhet, så som exempelvis trä-, plast-, metallbearbetning-, livsmedel-, läkemedel-, svetsning- och gjutningsindustri.  Genom förvärvet utvecklar Nederman sitt erbjudande inom miljö- och klimatområdet för såväl befintliga som nya installationer.

Anskaffningspriset uppgår till ca på kontant och skuldfri basis, uppgår till cirka 1.5 miljoner GBP, med en potentiell tilläggsköpeskilling på maximalt 1.5 miljoner GBP baserat på utvecklingen av verksamheten under de kommande 24 månaderna, och finansieras av kontanter och befintliga bankfaciliteter. Energy Save Systems omsättning samt lönsamhet är för tillfället inte materiell för Nederman Group.

Energy Save Systems kommer att ingå i Nedermans Monitoring & Control Technology Division. Genom förvärvet får Nederman tillgång till ledande teknologi och stärker sitt marknadserbjudande i samtliga divisioner och marknader.

”Genom förvärvet fortsätter vi att utveckla vår position som världsledande miljöteknikbolag inom industriell luftfiltrering och utvecklar vårt erbjudande genom att ännu bättre möta marknadens ökade behov av smarta energibesparande lösningar”, säger Sven Kristensson, VD Nederman Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO                                       Matthew Cusick, CFO
Tel: +46 42 18 87 00                                            Tel +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]          e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november, 2021 kl.16:45 CET.
 

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikbolag och världsledande inom industriell luftfiltrering, hängivna att infånga, mäta, övervaka och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler för att skydda människor, miljö och produktion.

Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har ca. 2 100 anställda samt närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)