The Clean Air Company

Nedermans års- och hållbarhetsredovisning för 2023 publicerad

Nedermans års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats. Tryckta årsredovisningar distribueras till prenumeranter och nya aktieägare.

 

Årsredovisningen kan laddas ner på www.nedermangroup.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Sven Kristensson, CEO

Telefon: +46 42 18 87 00

e-mail: [email protected]

 

Matthew Cusick, CFO

Telefon: +46 42 18 87 00

e-mail: [email protected]

 

 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars, 2024 kl. 08.00 CET.

 

 

Om Nederman

Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2 500 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), Box 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige

Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Årsredovisning (PDF)