The Clean Air Company

Nederman höjer lönsamhetsmålet

Styrelsen i Nederman Holding AB har fattat beslut om ett nytt lönsamhetsmål för koncernen. Det nya målet är att nå en justerad EBITA marginal på minst 14 procent.

 

Nedermans lönsamhet har fortsatt öka väsentligt och under de senaste 12 månaderna fram till den 31 mars 2022, uppgick justerad EBITA till 509,1 Mkr eller till 11,9 procent i förhållande till omsättningen.

 

Orderingången under de senaste kvartalen har varit stark, orderboken är därmed hög och prognostiserad försäljningstillväxt för Nedermankoncernen för 2022 kommer att överstiga målet på 10 procent. På grund av den ökade försäljningen förväntas lönsamheten i svenska kronor att fortsätta att öka.  

 

VD, Sven Kristensson säger, “Trots potentiellt pressade marginaler på kort sikt från kostnadsökningar och försäljningsmix har Nederman ett mycket starkt digitalt utbud som vi ständigt utvecklar, samtidigt som vi fortsätter att investera i våra anläggningar, verksamheter och andra förbättringsaktiviteter, och vi ser därför möjligheten att nå det nya målet om 14 procent.”

 

De av Nederman tidigare kommunicerade långsiktiga målen för årlig tillväxt över en konjunkturcykel på 10 procent, avkastning på operativt kapital på 15 procent och en utdelningspolicy på 30-50 procent av årets resultat kvarstår.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Kristensson, VD och koncernchef   
Telephone: +46 42 18 87 00   
e-mail: [email protected]

 

Matthew Cusick, CFO
Telephone: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april, 2022 kl. 15:30 CET.

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2 200 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg, Sverige.
Organisationsnummer 556576-4205 

 

Pressmeddelande (PDF)