The Clean Air Company

Nederman förvärvar schweiziska MBE AG

Miljöteknikföretaget Nederman har förvärvat det schweiziska företaget MBE AG för att stärka divisionen Monitoring & Control Technology (M&CT) och dess verksamhet Gasmets närvaro och försäljning i Schweiz och Europa.

MBE har i mer än 35 år sålt gasmätningsinstrument och tjänster för gasdetekteringsteknik och kontinuerlig övervakning av vätskeprocesser till den schweiziska marknaden. Deras sortiment omfattar gasmätningsteknik för en mängd olika tillämpningar, från gasprovtagning och specifik gasbehandling till lämpliga gasmätningsinstrument. Med sin kunskap, marknadsnärvaro och kundbas har de byggt upp ett starkt varumärke och en stark marknadsposition. MBE har i många år varit en viktig distributör för Gasmet och i och med förvärvet etablerar Nedermans division Monitoring & Control Technology och Gasmet direktförsäljning och skapar förutsättning för framtida tillväxt i Schweiz.

Förvärvspriset sker på en kontant och skuldfri basis och uppgår till cirka 2 miljoner CHF. Förvärvet finansieras av kontanter och befintliga bankfaciliteter. Nedermans omsättning och lönsamhet påverkas ej väsentligt av förvärvet.

"Vi fortsätter att utveckla och stärka vår förmåga att leverera teknik och lösningar för övervakning och kontroll av gaser. Med detta förvärv stärker vi vår position och säkrar vår marknadsnärvaro i Schweiz", säger Sven Kristensson, VD Nederman Group.

"MBE har varit en partner och kund till Gasmet i många år och jag är glad att vi kan förvärva MBE och ser fram emot att fortsätta vår utveckling på den schweiziska marknaden", säger Ketil Gorm Paulsen, SVP & Head of Monitoring & Control Technology Division.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson Matthew Cusick Ketil Gorm Paulsen
VD CFO Head of M&CT Division
Tel: +46 42 18 87 00 Tel +46 42 18 87 00 Tel +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november, 2022 kl. 15:45 CET.

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion. 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2400 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.
Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)