The Clean Air Company

Nederman ansluter sig till Science Based Target initiative (SBTi)

Nederman har anslutit sig till Science Based Target initiative och eftersträvar att bli en klimatneutral verksamhet senast år 2050.

Som ett världsledande företag inom miljöteknologi har Nederman en position att driva positiv förändring. Hållbarhet ses som en affärsmöjlighet och företaget har anslutit sig till Science Based Target initiative (SBTi).

"Vi kommer att fortsätta att leverera positiv affärsutveckling som stöder våra kunders behov av ren luft, hälsa och säkerhet för medarbetare, energibesparingar, cirkularitet och effektivitet i resursanvändningen. Att förbinda sig till SBTi är ytterligare ett steg i vår resa mot ren luft", säger Sven Kristensson, VD för Nederman Group.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO Matthew Cusick, CFO
Tel: +46 42 18 87 00 Tel +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

 

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2500 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.
Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

 

Pressmeddelande (PDF)