Delårsrapport januari-mars 2019

Kvartal 1, 2019

  • Orderingången var 1 019,0 Mkr (781,7), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 22,9 procent jämfört med samma period föregående år. 
  • Omsättningen var 1 036,4 Mkr (785,8), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 24,4 procent jämfört med samma period föregående år. 
  • Justerat rörelseresultat var 73,1 Mkr (62,9)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,1 procent (8,0).* 
  • Rörelseresultatet var 72,1 Mkr (62,9)*, vilket gav en rörelsemarginal på 7,0 procent (8,0).* 
  • Resultat efter skatt var 46,2 Mkr (36,7)*. 
  • Resultat per aktie var 1,32 kr (1,05).* 

* Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den nya standarden.

 
VD-ord

Årets första kvartal var ett stabilt kvartal för Nederman. Orderingången i kvartalet växte till 1 019,0 miljoner kronor (781,7), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,9 procent. Även omsättningen utvecklades positivt i kvartalet och uppgick till 1036,4 miljoner kronor (785,8), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 24,4 procent. Det justerade rörelseresultatet steg till 73,1 miljoner kronor (62,9)*.

Vår nya organisation är nu på plats
Under 2018 etablerade Nederman en ny organisation bestående av fyra globala divisioner: Nederman Extraction & Filtration Technology, Nederman Process Technology, Nederman Duct & Filter Technology och Nederman Monitoring & Control Technology. Målsättningen med den nya organisationen är att stärka koncernens lönsamhet, förbättra vår effektivitet, utnyttja digitali-seringens alla möjligheter och bidra till ett effektivt hållbarhetsarbete såväl internt som förvåra kunder.

Organisationen är nu fullt ut operationell och vi genomför för närvarande integrationen av Auburn FilterSense som ingår i Nederman Monitoring & Control Technology och av Luwa som ingår i Nederman Process Technology. Båda bolagen förvärvades under 2018 och förväntas lämna betydande positiva bidrag till vår verksamhet under 2019.

Vår vision: Nederman – the clean air company
2019 fyller Nederman 75 år. Redan från starten var vår affärsidé ren luft. Idag är miljö och hållbarhet viktigare än någonsin och kraven på att aktivt bidra till effektivare produktion och minskade utsläpp inom industrin ökar kontinuerligt. Nu kommer nästa generation lösningar inom rening av industriella luftflöden och Nederman är längst fram i utvecklingen.

Vår vision är att genom att kombinera vårt stora industriella kunnande med digitaliseringens alla möjligheter skapa helt nya lösningar som på ett ännu bättre sätt än idag bidrar till säkra arbets-miljöer, stabila produktionsförhållanden och hantering av utsläpp till närmiljön. Vi kallar denna vision för Nederman – the clean air company.

Utsikter
Många av våra marknader, inte minst USA och Kina, präglas av fortsatt osäkerhet. Risken för handelskonflikter och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt skjuts på framtiden. Trots dessa geopolitiska utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder och vi har stärkt våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas.”

Sven Kristensson, VD

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april, 2019 kl. 08:00 CET.

 
Fakta om Nederman

På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com 

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205  

Hela rapporten (PDF)