The Clean Air Company

Nederman förvärvar tillgångarna i Ezi-Duct Pty Ltd i Australien

Miljöteknikföretaget Nederman har förvärvat tillgångarna i de australiensiska företaget
Ezi-Duct Pty Ltd. Ezi-Duct tillverkar och levererar rör, rökutsugningsutrustning och utrustning för industriell luftfiltrering. Med detta förvärv stärker Nederman sin ställning och sitt produktsortiment på den australiska marknaden.

Förvärvspriset uppgår till cirka 18 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor är uppskjutna i ett år. Förvärvet finansieras med likvida medel och befintliga bankfaciliteter. Omsättningen för Ezi-Duct kommer inte att ha någon väsentlig inverkan på Nederman-koncernens resultaträkning för 2022.

Ezi-Duct med cirka 35 anställda kommer att ingå i Nedermans division Duct & Filter Technology.

 " Med detta förvärv fortsätter vi vår Clean Air Journey och förbättrar vårt produktsortiment och vår marknads-närvaro i Australien och Stillahavsregionen. Jag vill ta tillfället i akt att välkomna de anställda på Ezi-Duct till Nederman-gruppen", säger Sven Kristensson, VD Nederman Group.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matthew Cusick, CFO
Tel +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
Sven Kristensson, CEO
Tel: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april, 2022 kl. 09:40 CET.

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion. 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2200 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.
Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)