Avstämningsdag för aktiespliten i Nederman fastställd

Vid årsstämma i Nederman Holding Aktiebolag den 19 april 2018 beslutades om en uppdelning av aktier innebärande att varje befintlig aktie delas upp i tre (3) aktier.

Enligt stämmans bemyndigande har styrelsen idag beslutat om avstämningsdag för uppdelningen av aktier.

Avstämningsdag för uppdelningen bestämdes till den 17 maj 2018.

Sista dag för handel i Nedermans aktie före uppdelningen är den 15 maj 2018. Första dag för handel i Nedermans aktie efter uppdelningen är den 16 maj 2018. Detta innebär att aktiekursen fr.o.m. den 16 maj 2018 kommer att återspegla effekten av uppdelningen.

Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget från 11 715 340 till 35 146 020. Uppdelningen innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,1 kronor till 0,03 kronor.

Till följd av uppdelningen kommer aktien i Nederman från och med den 16 maj 2018 byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0011204510.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 10:00 CET.

 
Fakta om Nederman

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 1800 anställda och är närvarande i mer än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205


Pressmeddelande (PDF)