The Clean Air Company

Nederman investerar i ny tillverknings- och logistikenhet samt innovationscenter i Helsingborg

Miljöteknik- och industriella luftfiltreringsföretaget Nederman, grundat i Helsingborg 1944, utvecklar sin verksamhet i Helsingborg genom att investera i en ny tillverknings- och  logistikanläggning samt genom att inrätta ett globalt innovationscenter.

Nederman har expertis inom produktion och utveckling samt huvudkontoret för Nederman Group och två av dess fyra divisioner i Helsingborg. I dag har Nederman cirka 2 200 anställda varav 180 i Helsingborg.

I samband med den nya tillverknings- och logistikenheten etablerar företaget Nederman Innovation Hub, ett företagsövergripande innovationscenter som fokuserar på produktutveckling och innovation för förbättrad luftfiltrering. Kompetens och personal kommer att tillföras inom områden som digitalisering, mekanik, dammsamling och luftfiltrering. Nederman­ Innovation Hub kommer att bli en ledande mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet. Målet är att vara en aktiv leverantör av samarbete och kunskapsutbyte mellan regionens innovationsorienterade företag, ingenjörer och universitet.

Nederman etablerar samtidigt ett nytt testcenter för att ytterligare stärka koncernens testkapacitet och position inom luftrening. I satsningen ingår även ett toppmodernt upplevelsecenter för att kunna demonstrera betydelsen av ren luft samt koncernens produkter, lösningar och IIoT-erbjudande både fysiskt på plats, med digitala displaytekniker och genom digital on-line uppkoppling.

”Jag är stolt över att vi på detta sätt tar nästa steg i vår framgångsrika utveckling. Nederman grundades i Helsingborg och att fortsätta vår satsning här känns naturligt. Helsingborg har varit och är en bra etableringsort och jag ser fram emot att fortsätta bygga vår världsledande position med befintliga och nya medarbetare framöver”, säger Sven Kristensson, koncernchef Nederman.

"Nederman har en lång historia i staden och det är mycket glädjande att kunna konstatera att de som världsledande miljöteknikföretag ser Helsingborgs styrka och attraktivitet och väljer att investera och utvecklas här", säger Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg.

Hyresavtalet för den nya anläggningen gäller i 20 år, och inflyttning är planerad att ske sommaren 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO                                                 Hans Dahlén, SVP Head of E&FT Division
Tel: +46 42 18 87 00                                                      Tel +46 42 18 87 00
e-mail:
[email protected]                    e-mail: [email protected]


Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar bolaget den kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera överensstämmelse med utsläppskrav för att skydda människor, planet och produktion.  Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2 200 anställda och närvaro i mer än 50 länder.

Nederman Holding AB (publ), Box 602, SE-251 06 Helsingborg. 
Organisationsnummer 556576-4205
nedermangroup.com

Pressmeddelande (PDF)