Nedermans Årsredovisning 2019 publicerad.

Nedermans årsredovisning 2019 är nu publicerad på hemsidan, och tryckta årsredovisningar distribueras just nu till prenumeranter och nya aktieägare.  
 

Årsredovisningen kan laddas ner på www.nedermangroup.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16  mars, 2020 kl. 11.00 CET.

 

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

 

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2600 anställda och närvaro i mer
än 50 länder.
 Läs mer på nedermangroup.com


Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205 

 

Årsredovisning 2019 (PDF)