The Clean Air Company

Nederman förvärvar RoboVent

Miljöteknikföretaget Nederman har förvärvat det amerikanska företaget RoboVent. I och med förvärvet stärker Nederman avsevärt sin ställning i Nordamerika genom att bli den främsta aktören i USA inom industriell luftfiltrering i svetssegmentet.

RoboVent, som grundades 1989, är en nordamerikansk ledare inom luftreningsteknik och lösningar för kontroll och filtrering av industriell rök, damm och oljedimma. Deras unika försäljningsstrategi, starka utrustningssortiment och nyckelfärdiga lösningar har skapat ett starkt varumärke och globalt anseende. Genom att kombinera dessa styrkor med Nedermans globala närvaro, kompletterande produkter, lösningar och digitala teknik kommer Nederman ytterligare stärka sin förmåga att leverera lösningar för ren luft inom de industrisegment bolaget levererar till. RoboVent har sitt huvudkontor i Sterling Heights, Michigan, och har över 100 anställda i USA, Kanada och Mexiko. RoboVent kommer att bli en del av Nedermans division Extraction & Filtration Technology.

Förvärvspriset uppgår till cirka 430 miljoner kronor på en kontant och skuldfri basis, finansierat av kontanter och befintliga bankfaciliteter. Robovents omsättning för 2021 uppgick till cirka 32 miljoner USD och omsättningen för 2022 beräknas vara betydligt högre än 2021. Den förvärvade verksamheten har en EBITDA-marginal som är något lägre än Nederman-koncernens. Förvärvet förväntas ha en positiv inverkan på vinsten per aktie från och med dagens datum.

"Vi fortsätter att utvecklas och stärka vår förmåga att skydda människor, miljö och produktion från skadliga effekter av industriella processer. Med det här förvärvet stärker vi vår position i USA avsevärt", säger Sven Kristensson, VD Nederman Group.

"Vi har och har haft god försäljnings- och marknadsutveckling i Nordamerika under de senaste åren. Med förvärvet av RoboVent förbättrar vi våra tillväxtmöjligheter ytterligare genom att bli den främsta leverantören av industriell luftfiltrering och luftrening på den amerikanska svetsmarknaden", säger Hans Dahlén, SVP & Head of Extraction & Filtration Technology Division.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO              Matthew Cusick, CFO           Hans Dahlén, Head of E&FT Division
Tel: +46 42 18 87 00     Tel +46 42 18 87 00 Tel +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]        e-mail: [email protected]        e-maill:[email protected]

 
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022 kl. 20:30 CET.

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion. 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2200 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.
Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)