The Clean Air Company

Valberedningen i Nederman Holding AB föreslår ändringar i styrelsen

Valberedningen i Nederman Holding AB föreslår att Johan Menckel väljs till ny styrelseordförande och att Anna Kinberg Batra väljs till ny ledamot i styrelsen vid årsstämman 2022. Nuvarande ordförande Johan Hjertonsson har avböjt omval.

Johan Menckel har varit ledamot i styrelsen sedan 2016 och har lång och gedigen internationell och industriell erfarenhet. Johan är idag Chief Investment Officer på Investment AB Latour och har bland annat tidigare varit VD för börsnoterade Gränges samt bott och varit verksam i Kina, vilket är en relevant erfarenhet för Nederman. Johan är även styrelseledamot i de börsnoterade bolagen SAAB och Securitas, och är styrelseordförande i Bemsiq AB och i Nord-Lock International.
Anna Kinberg Batra, som föreslås till ny ledamot i styrelsen, är idag investerare och senior rådgivare i frågor kring hållbar omställning, framtida energisystem och teknologiska innovationer. Anna har tidigare en lång politisk karriär bakom sig, både på det nationella och internationella planet, bland annat som partiledare för Moderaterna. Anna är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, styrelseordförande i Soltech Energy Sweden och Svensk Solenergi samt ledamot i bl.a. Castellum, Cinis Fertilizer, Polarium och Swedish Space Corporation.

Valberedningen bedömer att de föreslagna förändringarna befäster styrelsens breda internationella och industriella kompetens, samt tillförs ytterligare kompetens i form av politisk erfarenhet. Sistnämnda aspekt bedöms viktig då lagstiftande församlingar har stor påverkan på de krav som myndigheter ställer på Nedermans kunder och deras verksamheter.

Sven Kristensson
VD

För ytterligare frågor kontakta:

Anders Mörck, Ordförande i valberedningen, +46-706-465211

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari, 2022 kl. 10:00 CET.

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2100 anställda och närvaro i mer
än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205 

Pressmeddelande (PDF)