The Clean Air Company

Nederman firar 10 år som börsnoterat bolag

Nederman-aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 16 maj 2007. Sedan januari 2014 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

År 2016 hade bolaget 2300 aktieägare. Investment AB Latour är den största aktieägaren med 29,98% av aktierna. De tio största aktieägarna äger tillsammans 84,7% av aktierna.

 

Mycket har hänt i företaget under dessa 10 år. VD Sven Kristensson har varit med under hela detta årtionde i Nedermans historia:

 

"Nederman har vuxit betydligt de senaste 10 åren och behållit hög lönsamhet. Mellan 2009 och 2016 tredubblade vi omsättningen. Avkastningen för aktieägarna har varit god och jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta vår framgångsrika resa.

 

Den positiva utvecklingen har uppnåtts genom expansion av produktutbudet och våra kompetensområden. Höjdpunkter på resan var sammanslagningarna med Dantherm Filtration 2010 och EFT 2012, vilket ledde till att bolagets storlek fördubblades. Idag levererar vi kompletta lösningar till några av världens mest kända varumärken!

 

Vår expansion och lönsamma tillväxt har gjort det möjligt att ställa vårt mål högt för framtiden och positionera Nederman som global kompetensledare för industriell luftfiltrering. Vi är fast beslutna att befinna oss i framkant för att leverera ren luft och rent vinst för våra kunder. Vi gör det bland annat genom att utnyttja den senaste digitala tekniken för att utveckla vårt erbjudande och marknadsstrategier.

 

Jag ser fram en fortsatt spännande resa!"

 

Sven Kristensson, VD och koncernchef