Nedermans års- och hållbarhetsredovisning för 2021 publicerad.

Nedermans års- och hållbarhetsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats. Tryckta årsredovisningar distribueras till prenumeranter och nya aktieägare.

Årsredovisningen kan laddas ner på www.nedermangroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew[email protected]

 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18  mars, 2022 kl. 14.30 CET.

 

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer
än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205 

 

Årsredovisning (PDF)