Hållbarhet - Resultat

Hållbarhetsmål och utfall 2019

Målsättningen med Nedermans hållbarhetsarbete är att skapa värde för våra intressenter däribland våra kunder, anställda och aktieägare. Genom att kontinuerligt utveckla vårt hållbarhetsarbete vill Nederman minimera risker, utveckla och förädla företagets kunderbjudande, identifiera nya framtida affärsmöjligheter och därmed stärka den finansiella styrkan ytterligare. En viktig del i detta arbete är också att öppet redovisa Nedermans resultat inom centrala hållbarhetsområden.

Mer information om 2019 års utfall av vårt hållbarhetsarbete inom specifika områden - klimat & energi, leverantörer, resurseffektivitet, hälsa & säkerhet samt produktutveckling - finns här. För mer specifik information om utfall inom området lagefterlevnad, läs här