Hållbarhet - Resultat

Målsättningen med Nedermans hållbarhetsarbete är att skapa värde för våra kunder, våra anställda och våra aktieägare

Genom att kontinuerligt utveckla vårt hållbarhetsarbete vill vi minimera våra risker, utveckla och förädla vårt kunderbjudande, identifiera nya framtida affärsmöjligheter och därmed stärka vår finansiella styrka ytterligare. En viktig del i detta arbete är också att öppet redovisa Nedermans resultat inom centrala hållbarhetsområden. 

 

 *)  Relaterat till försäljningsvärdet minskade utsläppen med 20 procent.