Våra hållbarhetsprojekt

Hållbarhet och Nedermankoncernens initiativ på detta område utgör en integrerad och viktig del av Nedermans affärsverksamhet.

Att vara en del i byggandet av en framtid kännetecknad av en vision om ren luft kräver målmedvetet och konsekvent arbete baserat på gemensamma värderingar. Fokus på hållbarhet gentemot kunder, respekt för miljön och varandra, samt mod och handlingskraft att agera – dessa är kärnvärderingar som utgör fundamentet när vi bygger The Clean Air Company.

Luwa hållbarhetsfokus - Genererar solenergi åt 1 000 indiska hem

Indien har många soltimmar, och Luwas produktionsanläggning har platt tak. Perfekta förutsättningar för att etablera en solpark! 170 nyinstallerade solpaneler genererar 215 000 kWh på årsbasis, som inte bara förser den egna anläggningen med ren energi, utan även är anslutet till det allmänna elnätet för att kunna bidra till lokalsamhället med producerad överskottsenergi. Systemet garanterar också kontinuerlig produktion genom att eliminera risken för stillestånd till följd av elavbrott. Samtidigt minskar klimatavtrycket med motsvarande 198 ton koldioxid. Luwa Indien deltar också i flera andra miljöprojekt, bl a har man planterat fler  än 100 nya träd på fabriksområdet som en del av Go Green Initiative.

MikroPul elektrifierar- Ny elbar i Friesenheim

Sedan tidigare använder Nederman MikroPul 100 procent förnybar energi vid sin anläggning i tyska Friesenheim. Nu är siktet inställt på att gå över till en helt elektrifierad fordonsflotta. Ett steg för att nå målet är tre nya laddningsplatser med totalt sex laddstationer. Laddningsplatserna är publika under kontorstid och kan användas även av personal, kunder och besökare. Mjukvara levererar data för rapporter och uppföljning, men sköter också en väntelista om behovet av tankning är större än tillgängligheten. Ett av Nedermans hållbarhetsmål är att halvera våra CO2-utsläpp mätt i koldioxidekvivalenter fram till 2023. Investeringen i Friesenheim är ett exempel på hur vi tar ansvar genom att bygga ut nödvändig infrastruktur.