Våra prioriteringar

Vi bidrar till en hållbar framtid!

I väsentlighetsanalysen identifieras ett antal frågor, kopplade till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter, som kan utgöra kommande utmaningar och möjligheter för företaget. Nedermans intressenter, representerade av kunder, medarbetare och ägare, har gjort en bedömning av vilka av dessa frågor som skapar värde för dem. På motsvarande sätt har Nederman man gjort en affärsmässig bedömning av de olika frågorna.  

Följande är de sex områden som identifierats som viktigast för att Nederman ska kunna skapa värde för sina intressenter i framtiden. Utveckling för respektive område har integrerats i Nedermans affärsstrategi.

  • Ekonomisk utveckling och finansiell styrka - långsiktig lönsam tillväxt och förmåga att planera för och uthärda ekonomisk volatilitet och valutaförändringar 
  • Erbjudanden som omfattar effektiva lösningar för ren luft 
  • Erbjudanden som omfattar energieffektiva produkter och lösningar
  • Erbjudanden som bidrar till att optimera kundens resursanvändning, inklusive lösningar som bidrar till återvinning, återanvändning, eller värmeåtervinning av kundernas restprodukter och avfall
  • Innovation för hållbarhet
  • Ökad medvetandet kring hållbarhet och Nedermans erbjudande för att skapa en hållbar produktion hos kunderna

Om Nederman skall nå framgång inom de sex identifierade områdena, förutsätter det att Nederman kan 

  • Attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare som är rustade att möta framtida utmaningar och förväntningar från Nedermans kunder
  • Utveckling av produkter som bidrar till att Nederman kan bygga en stark position i en cirkulär ekonomi
  • Uppfylla kundernas förväntningar vad gäller produktkvalitet, hållbarhet och säkerhet
  • Integrera hållbarhet i företagets hela verksamhet