Väsentlighetsanalys

Vi bidrar till en hållbar framtid!

För att kunna orientera sig i det komplexa landskap av frågor som är av betydelse för Nedermans fortsatta utveckling är det viktigt att etablera ett systematiskt arbetssätt.  En viktig del av detta arbete är väsentlighetsanalysen, där Nederman arbetar enligt en modell med sex olika steg som syftar till att ge företaget en god bild över hur det omgivande landskapet ser ut, vad som är viktigt för företaget och dess intressenter och där målet är att hållbarhetsfrågorna integreras i den övergripande strategin. 

De sex stegen är:

1. Analys av marknads- och hållbarhetstrender
2. Kartläggning av vilka frågor som är relevanta för Nederman
3. Analys av frågornas vikt och betydelse
4. Intervjuer med intressenter
5. Analys av företagets påverkan längs värdekedjan
6. Integrerad strategi och rapportering

Syftet med väsentlighetsanalysen är att identifiera kommande utmaningar och möjligheter, säkerställa att affärsstrategin tar hänsyn till viktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter och göra att företaget står redo ta tillvara på nya affärsmöjligheter.