Vårt åtagande

Vi bidrar till en hållbar framtid!

Som ledande leverantör av miljöteknik har Nederman bidragit till att minska miljöpåverkan från industriell produktion och skapat säkra och rena arbetsmiljöer samt stärkt  produktionseffektivitet i mer än 70 år. Idag är vi mer fokuserade än någonsin på att bidra positivt till en hållbar utveckling i hela värdekedjan, från produktutveckling till kundanvändning.   

Vi siktar på en mer cirkulär värdekedja. Den verkliga skillnaden vi kan göra är att hjälpa våra kunder att uppnå en mer hållbar produktion.

Vår syn på värdeskapande

Förtroende – Tillsammans vill vi skapa en kultur av förtroende, öppenhet och transparens, där våra medarbetare känner sig inspirerade och våra kunder och investerare har förtroende för vår
integritet.

Människor och kompetens – Med hjälp av våra medarbetares och strategiska partners kunskap, insikter och passion ska vi göra skillnad för våra kunder, vår värdekedja och vår planet. 

Ekonomisk styrka – Vi ska säkra en lönsam tillväxt för att skapa ekonomisk styrka samt driva och genomföra vår strategi, så att vi kan leverera ett bestående värde till våra intressenter.

Hållbar tillverkning – Med vår kompetens och fokus på helhetsbilden ska vi överträffa kundernas förväntningar och bidra till effektiva, lönsamma och säkra produktionsmiljöer. Vi ska dela med oss av vår kompetens för att hjälpa kunderna utforska hur avfall kan återvinnas och återanvändas. Så ska vi hjälpa till att sänka kostnaderna och göra det bästa av begränsade resurser.

Göra mer med mindre – Tillsammans med våra samarbetspartner i värdekedjan ska vi minska miljöeffekten genom att utforma produkter med lång livslängd, genom klok materialanvändning och en ren, effektiv verksamhet. Vi tillverkar produkter med lägsta möjliga inverkan.