Att forma en hållbar framtid

Hållbarhet och Nedermankoncernens initiativ på detta område utgör en integrerad och viktig del av Nedermans affärsverksamhet.


Vi arbetar aktivt med att förbättra  vår egen hållbarhetseffekt samtidigt som våra produkter och lösningar hjälper våra kunder att minska sina luftföroreningar och sin miljöpåverkan. När industrin och  kunderna använder våra produkter och lösningar gör vi vårt största positiva miljömässiga bidrag. Vi skyddar människor, miljö och produktion.

Nedermans löfte – att skydda människorna, miljön och produktionen – är fundamentet i vår hållbarhetsagenda. Målsättningen är att minimera negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter från industriproduktion inom vår egen näringsverksamhet och även hos våra intressenter.

Vi fokuserar på våra hållbarhetsinsatser:

  • Reducerad miljöpåverkan
  • Överensstämmelse med lagar och bestämmelser
  • Effektivitet inom tillverkning och drift
  • Hälsa och säkerhet

Det finns engagemang och mätbara mål inom varje område. Dessa syftar till att antingen maximera näringsverksamhetens positiva effekter eller minimera de negativa.

VD:n har ordet

Hållbarhetsmål 2023

Vårt hållbarhetsarbete omfattar produkter, lösningar och tjänster som hjälper våra kunder i deras hållbarhetsarbete men också egna interna åtgärder. Ramverket omfattar dels FN:s hållbara utvecklingsmål (Agenda 2030), dels rapportering enligt GRI. 2019 rapporterade vi för första gången vårt klimatavtryck enligt Scope 1-3 och under 2020 har vi valt att ansluta oss till Global Compact.

De övergripande målen är ambitiösa, men utrullningen av nya digitala produkter och tjänster i kombination med en mängd interna aktiviteter gör att vi känner oss trygga i vårt arbete med att minimera negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter av våra kunders och vår egen affärsverksamhet. 

Läs mer om våra mål, struktur och hur vi mäter. 

Nederman hållbarhetsmål 2023

Hållbarhet integrerad i verksamheten

Nederman har integrerat hållbarhet och ansvarsfullt företagande i bolagets affärer och strategiprocess för att driva omvandling av affärsverksamheten och skapa värde för sina intressenter. Bolagets roll är att aktivt informera, påverka och erbjuda lösningar som gör det möjligt för kunder i sin tur att minska sin andel av utsläppen. Arbetet pågår ständigt och implementeringen av strategin omfattar tre fokusområden:

  • Ansvarsfullt företagande
  • Operationell effektivitet
  • Digitalisering