The Clean Air Company

Nederman Holding AB beslutar om utdelning vid extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman i Nederman Holding AB (publ) har ägt rum den 25 augusti 2021. Stämman hölls genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1 kr per aktie, motsvarande totalt 35 093 096 kronor. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 27 augusti 2021 och utbetalning av utdelningen beräknas därmed komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början onsdagen den 1 september 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, VD och Koncernchef
Telefon 042-18 87 00
e-mail: [email protected]com

Matthew Cusick, CFO 
Telefon 042-18 87 00
e-mail: [email protected]

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2100 anställda och närvaro i mer
än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251

Pressmeddelande (PDF)