Sam Strömerstén föreslås som ny styrelseledamot i Nederman Holding AB

Nedermans valberedning föreslår inför bolagsstämman den 29 april 2019 att Sam Strömerstén väljs in som ny ledamot i Nederman Holding ABs styrelse. Valberedningen föreslår även att Johan Hjertonsson, Ylva op den Velde Hammargren, Johan Menckel, Gunilla Fransson och Sven Kristensson omväljs som ledamöter i styrelsen. Jan Svensson har avböjt omval. Vidare föreslås att Johan Hjertonsson väljs som styrelsens ordförande.

Sam Strömerstén, född 1955, är VD för det globala förpackningsbolaget Sidel, en av tre industrigrupper inom Tetra Laval. Utbildad till civilingenjör i Maskinteknik vid Lunds Universitet 1980. Sam Strömerstén har en väl dokumenterad erfarenhet av ledande befattningar inom Tetra Laval-koncernen. Under sin karriär har Sam Strömerstén sedan 1999 haft ledande befattningar inom strategi-och organisationsutveckling, effektivitetsprogram och förvärv samt ansvar för systemaffärer med högt teknik- och serviceinnehåll.

Nedermans valberedning utgörs av Anders Mörck, Investment AB Latour, ordf.; Claes Murander, Lannebo Fonder; Henrik Forsberg Schoultz, Ernström & Co samt Fredrik Ahlin, IF Skadeförsäkring AB.

Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
E-mail: sven.kristensson@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars, 2019 kl. 11.15 CET.

Fakta om Nederman 

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 2200 anställda och är närvarande i mer än 50 länder. 
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. 
Organisationsnummer 556576-4205


Pressmeddelande (PDF)